Dokument & lagar (153 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 och den16 januari 2007. 2. SIS II Behandling av regeringens propotion 2006/07:33 Godkännande av utkast till

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Vapenamnesti justering Fortsatt behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU2 bifogas.

2007-01-16 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 december 2006. 2. Information från regeringen Statssekreteraren Magnus G. Graner med medarbetare informerar

2007-01-11 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 30 november 2006. 2. Vapenamnesti Behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner.

2006-12-19 08:30:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström med medarbetare samt stabschefen Anders Hall informerar inför ministerrådsmötet

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protkollsjustering Utskottets protokoll för den 16 november 2006. 2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 november 2006. 2. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 9 november 2006. 2. Brottsförebyggande rådet, Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete Behandling av proposition

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 7 november 2006. 2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Inledning utgiftsramen och anslagen Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 4, volym 3. KS- Utkast till utskottets betänkande

2006-11-09 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. EU-information EU-information från Justitiedepartementet. PM bifogas. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 oktober 2006. 3. Ramen för utgiftsområde

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 oktober 2006. 2. Procedurfrågor Utkast till PM för diskussion vid sammanträdet. 3. Planeringsfrågor 4. Inkomna

2006-10-19 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Sammanträdet förklaras öppnat av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längst tid tilläggsbestämmelse 4.12.3 till RO 2. Föredragning

2006-10-10 14:00:00

Utskottsmöte 2005/06:40

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:40 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:40 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Dagens protokoll Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll 2. Hemlig rumsavlyssning, ändringar i sekretesslagen föredragning och justering a Mottagande

2006-06-02 08:45:00

Utskottsmöte 2005/06:39

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:39 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Statssekreterare Dan Eliasson informerar inför ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor den 1-2 juni 2006. Material bifogas.

2006-05-30 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Specialdomstolen för Sierra Leone justering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone. LF- Utkast till utskottets

2006-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök från Domstolsverket Generaldirektören Thomas Rolén och tf. ekonomichefen Anette Nilsson informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den

2006-05-16 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Barn som bevittnat våld justering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld jämte motioner. LF- Utkast till utskottets betänkande

2006-05-11 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök från Riksåklagaren Riksåklagaren Fredrik Wersäll, adm. direktören Bertil Metzger och överåklagaren Agneta Blidberg informerar. 2. Protokollsjustering

2006-05-09 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 25 och 27 april 2006. 2. Bötesbelopp justering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:122 Bötesbelopp

2006-05-04 09:30:00