Dokument & lagar (92 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-05-04 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4) Justering Motioner Föredragande: RI 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 Vissa frågor

2017-05-04 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information om skollagsfrågor Statsrådet Gustav Fridolin m.fl., Utbildningsdepartementet 2. Information om gymnasiets naturbruksprogram Statssekreteraren

2017-05-02 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Skolverket om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet Chefsjuristen Jonas Nordström och juristen Lina Abrahamsson Kanslikommentar

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ5-32 1. En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y) Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet Justering Prop. 2016/17:104 och motioner Föredragande:

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) VD Eva Halldén Kommunikationschef Anna Porelius 2. Information från Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådets

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-04-20 09:00 Plats : RÖ 4-30, kl. 09:00 (punkt 1-6) Skandiasalen, kl. 10:00 (punkt 7) 1. EU-överläggning om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

2017-04-20 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm Avdelningschef Bengt Forssten 2. Justering av protokoll 3. Viktigt

2017-04-18 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-06 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:32 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet - övergripande

2017-04-06 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-06 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Samhällets krisberedskap (FöU7) Justering Motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Samhällets krisberedskap, torsdagen

2017-04-06 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-04 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:32 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17) Justering Motioner Föredragande:

2017-04-04 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-03-30 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:30 2. Anmälningar Dnr 1582-2016/17 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad

2017-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ5-32 Föredragningslista 1. Information från Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson Chefen för verksamhetsområdet System- och produktionsledning

2017-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 11:00 Plats : RÖ 5-32 1. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Justering Prop. 2016/17:92 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till

2017-03-23 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:29 2. Anmälningar Dnr 1553-2016/17 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Kunskap

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-21 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:28 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument 4. Vuxenutbildningen (UbU16) Beredning Motioner Föredragande:

2017-03-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-21 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Justering Prop. 2016/17:92 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till

2017-03-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-16 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:27 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument och EU-blad Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2016/17:20 4.

2017-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-03-16 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Riksbanken om kontanthantering och betalningssystem Riksbankschef Stefan Ingves Avdelningschef Christina Wejshammar Biträdande avdelningschef

2017-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-03-14 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson Chefen för verksamhetsområdet System- och produktionsledning Thomas Engevall 2. Justering

2017-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-02 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information om Försvarsmaktens budgetunderlag Överbefälhavare Micael Bydén Generaldirektör Peter Sandwall 2. Justering av protokoll 3. EU-frågor 4. Anmälningar

2017-03-02 10:00:00