Dokument & lagar (7 197 träffar)

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ15 av Tina Ehn mp med anledning av skr. 2009/10:213 Åtgärder för levande hav mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att långsiktiga miljöhänsyn överordnas kortsiktiga ekonomiska hänsyn vid


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ15 av Tina Ehn (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ13 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra den mer generella översynen av tillsynen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ13 av Tina Ehn (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So18 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning mp037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samordningsansvar i folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson mp med anledning av prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om meddelarskydd för personalen inom all offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2009/10:C22 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C22 av Jan Lindholm mp med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler mp033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning som underlättar


Utskottsberedning: 2009/10:CU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:C22 av Jan Lindholm (mp) (doc, 68 kB)

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N17 av Sven Bergström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte c575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om att förbudet mot att uppföra nya reaktorer inte ska upphävas under mandatperioden.


Utskottsberedning: 2009/10:CU29 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2009/10:N17 av Sven Bergström (c) (doc, 115 kB)

Motion 2009/10:N16 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:N16 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström c med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte 9002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte. Motivering Ett stort problem


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N16 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c)

Motion till riksdagen 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström c med anledning av prop. 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar 9001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omfattningen av kärnkraftsbolagens skadeståndsansvar.


Utskottsberedning: 2009/10:CU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C19 av Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström (c) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s41001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om att 5 kap. 24 och 29 och 13 kap. 12 endast ska gälla dem som lämnat sådana uppgifter att de


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C15 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s41002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 5 kap. 19 2 och 3. Motivering En tidningsannons i ett ärende


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C14 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:C13 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C13 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag s41003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändring av 5 kap. 15 och 18 Motivering Om det enkla planförfarandet


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C13 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:K11 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:K11 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län s62000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Gotland ska få använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.


Utskottsberedning: 2009/10:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:K11 av Christer Engelhardt (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete s23060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en obligatorisk mätning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ5 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So10 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2009/10:So10 av Hans Wallmark m med anledning av prop. 2009/10:125 En ny alkohollag m2010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna för marknadsföring av svenskproducerade alkoholmärken ska överensstämma med EU-reglerna


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So10 av Hans Wallmark (m) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So8 av Thomas Nihlén mp med anledning av prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument för personlig


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:Ju12 av Mats G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju12 av Mats G Nilsson m med anledning av prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. m2011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man inte ska kunna tjäna pengar på sitt brott. Motivering Det


Utskottsberedning: 2009/10:JuU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju12 av Mats G Nilsson (m) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:N13 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:N13 av Per Bolund mp med anledning av prop. 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB publ mp024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att det övergripande målet för Sveaskog


Utskottsberedning: 2009/10:NU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N13 av Per Bolund (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete s23059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemikaliemarknaden. Motivering Kemikaliemarknaden är en snabbt


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ4 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:U9 av Göran Lindblad (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U9 av Göran Lindblad m med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling m2011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta hur folkmordet Holodomor, den stora


Utskottsberedning: 2009/10:UU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U9 av Göran Lindblad (m) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:U8 av Göran Lindblad (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U8 av Göran Lindblad m med anledning av redog. 2009/10:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling m2010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konflikten i Nagorno-Karabach. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U8 av Göran Lindblad (m) (doc, 46 kB)