Dokument & lagar (2 888 träffar)

Motion 1967:1144 Andra kammaren - höst

4 Motioner i Andra kammaren, nr HHår 1967 Nr 1144 Av herr Hedin, i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr TVmed återkallelse i viss del av propositionen nr llfl med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 111 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. samt av propositionen

1967-12-06

Motion 1967:1144 Andra kammaren - höst (pdf, 106 kB)

Motion 1967:1143 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 1HS år 1967 3 Nr 1143 Av herrar Wedén och Hedlund, i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 17med återkallelse i viss del av propositionen nr 11 med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 1juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. samt av propositionen

1967-12-06

Motion 1967:1143 Andra kammaren - höst (pdf, 124 kB)

Motion 1967:928 Första kammaren - höst

2 Motioner i Första kammaren, nr 928 år 1967 Nr 928 Av herr Lidgard, i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 17 It, med återkallelse i viss del av propositionen nr Ijl med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den U juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom, m. m. samt av propositionen

1967-12-06

Motion 1967:928 Första kammaren - höst (pdf, 112 kB)

Motion 1967:927 Första kammaren - höst

Nr 926928 Motioner i Första kammaren, nr 926927 år 1967 1 Nr 926 Av herr Carlsson, Eric, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 167, med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m. Lika

1967-12-06

Motion 1967:927 Första kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1967:926 Första kammaren - höst

Nr 926928 Motioner i Första kammaren, nr 926927 år 1967 1 Nr 926 Av herr Carlsson, Eric, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 167, med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m. Lika

1967-12-06

Motion 1967:926 Första kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1967:1142 Andra kammaren - höst

Nr 11421144 Motioner i Andra kammaren, nr 1142 år 1967 1 Nr 1142 Av herr Turessen m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 167, med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m. Lika lydande

1967-12-03

Motion 1967:1142 Andra kammaren - höst (pdf, 196 kB)

Motion 1967:1141 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 1141 år 1967 13 Nr 1141 Av herr Nilsson i Gävle m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 111, med förslag till lag om hyresnämnder. I Kungl, Maj:ts proposition nr 171 ställs förslag till lag om hyresnämnder i enlighet med den i propositionen om ny hyreslagstiftning Kungl. Maj

1967-11-28

Motion 1967:1141 Andra kammaren - höst (pdf, 158 kB)

Motion 1967:1140 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 1H0 år 1967 11 Nr 1140 Av herrar Bengtson i Solna och Tliylén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 111, med förslag till lag om hyresnämnder. Lika lydande med motion nr 925 i Första kammaren I Kungl. Maj ts proposition nr 171 framlägges förslag till lag om hyresnämnder. Lagförslaget

1967-11-28

Motion 1967:1140 Andra kammaren - höst (pdf, 179 kB)

Motion 1967:1139 Andra kammaren - höst

10 Motioner i Andra kammaren, nr 1139 år 1967 Nr 1139 Av herrar Krönmark och Åkerlind, i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 166, med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning, m. m. I anledning av Kungl. Maj ts

1967-11-28

Motion 1967:1139 Andra kammaren - höst (pdf, 123 kB)

Motion 1967:1138 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 1138 år 1967 5 Nr 1138 Av herr Enskog m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 166, med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning, m. m. Lika lydande med motion nr 924 i Första kammaren

1967-11-28

Motion 1967:1138 Andra kammaren - höst (pdf, 323 kB)

Motion 1967:1137 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 1137 år 1967 Nr 1137 Av herr Svensson i Va m. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggs stat I till riksstaten för budgetåret 1967168. Lika lydande med motion nr 922 i Första kammaren Stockholm den 28 november 1967 Gustaf Svensson ep Bertil Jonasson ep Arne Persson ep i Vä i Heden Sven Vigelsbo ep Anders Dahlgren ep

1967-11-28

Motion 1967:1137 Andra kammaren - höst (pdf, 102 kB)

Motion 1967:1136 Andra kammaren - höst

2 Motioner i Andra kammaren, nr 1136 år 1967 Nr 1136 Av herr Gustavsson i Alvesta m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68. Lika lydande med motion nr 923 i Första kammaren I propositionen nr 155 föreslås viss förstärkning av det

1967-11-28

Motion 1967:1136 Andra kammaren - höst (pdf, 179 kB)

Motion 1967:1135 Andra kammaren - höst

Nr 11351141 Motioner i Andra kammaren, nr 1135 år 1967 1 Nr 1135 Av herrar Bengtson i Solna och Nordgren i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967168. Lika lydande med motion nr 921 i Första kammaren Stockholm den 28 november 1967 Bengt

1967-11-28

Motion 1967:1135 Andra kammaren - höst (pdf, 101 kB)

Motion 1967:925 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 923925 år 1967 5 Nr 923 Av herr Olsson, Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1967/68. Lika lydande med motion nr 1136 i Andra kammaren Stockholm den 28 november 1967 Johan A. Olsson ep Nr 924 Av herr

1967-11-28

Motion 1967:925 Första kammaren - höst (pdf, 117 kB)

Motion 1967:924 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 923925 år 1967 5 Nr 923 Av herr Olsson, Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1967/68. Lika lydande med motion nr 1136 i Andra kammaren Stockholm den 28 november 1967 Johan A. Olsson ep Nr 924 Av herr

1967-11-28

Motion 1967:924 Första kammaren - höst (pdf, 117 kB)

Motion 1967:923 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 923925 år 1967 5 Nr 923 Av herr Olsson, Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1967/68. Lika lydande med motion nr 1136 i Andra kammaren Stockholm den 28 november 1967 Johan A. Olsson ep Nr 924 Av herr

1967-11-28

Motion 1967:923 Första kammaren - höst (pdf, 123 kB)

Motion 1967:922 Första kammaren - höst

2 Motioner i Första kammaren, nr 922 år 1967 Nr 922 Av herr Nilsson, Ferdinand, in. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967168. Lika lydande med motion nr 1137 i Andra kammaren Proposition nr 185 vid 1964 års riksdag åsyftade eu sådan

1967-11-28

Motion 1967:922 Första kammaren - höst (pdf, 246 kB)

Motion 1967:921 Första kammaren - höst

Nr 921925 Motioner i Första kammaren, nr 921 år 1967 1 Nr 921 Av herr Hiibinette, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68. Lika lydande med motion nr 1135 i Andra kammaren I Kungl. Maj ts proposition 1967:155 s. 42 redogör departementschefen

1967-11-28

Motion 1967:921 Första kammaren - höst (pdf, 131 kB)

Motion 1967:1134 Andra kammaren - höst

12 Motioner i Andra kammaren, nr 11331134 år 1967 Nr 1133 Av fru Sundberg, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 153, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m. Lika lydande med motion nr 917 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1967 Ingrid Sundberg h Nr 1134

1967-11-24

Motion 1967:1134 Andra kammaren - höst (pdf, 104 kB)

Motion 1967:1133 Andra kammaren - höst

12 Motioner i Andra kammaren, nr 11331134 år 1967 Nr 1133 Av fru Sundberg, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 153, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m. Lika lydande med motion nr 917 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1967 Ingrid Sundberg h Nr 1134

1967-11-24

Motion 1967:1133 Andra kammaren - höst (pdf, 110 kB)