Dokument & lagar (1 898 träffar)

Skrivelse 1967:174 - höst

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 174 år 1967 1 Nr 174 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med återkallelse i viss del av propositionen nr Hl med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den H juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom, m.m. samt av propositionen nr 171 med förslag till lag


Utskottsberedning:

Skrivelse 1967:174 - höst (pdf, 197 kB)

Proposition 1967:175 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1967 1 Nr 175 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ändrat huvudmannaskap för serafimerlasarettet m. m.given Stockholms slott den 10 november 1967. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1967-11-10

Proposition 1967:175 - höst (pdf, 1755 kB)

Proposition 1967:173 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 173 år 1967 1 Nr 173 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående eftergift av fordringar på grund av torvlån given Stockholms slott den 10 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagaa utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå

1967-11-10

Proposition 1967:173 - höst (pdf, 243 kB)

Proposition 1967:172 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 172 år 1967 1 Nr 172 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen den 9 juni 1967 nr 537 angående ändring i lagen den U september 19U nr 705 om aktiebolag given Stockholms slott den 10 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda

1967-11-10

Proposition 1967:172 - höst (pdf, 1019 kB)

Proposition 1967:171 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1967 1 Nr 171 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om hyresnämnder given Stockholms slott den 10 november 1967. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen

1967-11-10

Proposition 1967:171 - höst (pdf, 2448 kB)

Proposition 1967:170 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1967 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 nr 2b6given Stockholms slott den 10 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1967-11-10

Proposition 1967:170 - höst (pdf, 309 kB)

Proposition 1967:169 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1967 1 Nr 169 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 2:o4-olb:o och 17:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt given Stockholms slott den 3 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av

1967-11-03

Proposition 1967:169 - höst (pdf, 647 kB)

Proposition 1967:168 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1967 1 Nr 168 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående viss konsultverksamhet inom televerket given Stockholms slott den 3 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå

1967-11-03

Proposition 1967:168 - höst (pdf, 641 kB)

Proposition 1967:167 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1967 Nr 167 1 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. in.given Stockholms slott den 3 november 1967. Kungl. Maj:t

1967-11-03

Proposition 1967:167 - höst (pdf, 7683 kB)

Proposition 1967:165 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1967 1 Nr 165 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 lagen den 5 december 1958 nr 566 om ersättning för krigsskada å egendom given Stockholms slott den 3 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1967-11-03

Proposition 1967:165 - höst (pdf, 974 kB)

Skrivelse 1967:164 - höst

Kungl. Majsts skrivelse nr 164 år 1967 1 Nr 164 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen enligt 56 riksdagsordningen given Stockholms slott den 3 november 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna


Utskottsberedning:

Skrivelse 1967:164 - höst (pdf, 114 kB)

Proposition 1967:163 - höst

Kungi. Maj:ts proposition nr 163 år 1967 1 Nr 163 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statlig kreditgaranti för lån avseende anskaffning av lantbrevbärarbilar given Stockholms slott den 27 oktober 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden

1967-10-27

Proposition 1967:163 - höst (pdf, 341 kB)

rfs 1967:23 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 7 NOVEMBER 1967-NR 23 Nr 23 Riksdagens bankoutskotts beslut angående ändrad lydelse av 18 tjänstemannastadgan för riksdagen ock dess verk RFS 1967:8 meddelat den 24 oktober 1967 Riksdagens bankoutskott har beslutat att 18 tjänstemannastadgan

1967-10-24

rfs 1967:23 - höst (pdf, 144 kB)

Proposition 1967:162 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 162 år 1967 1 Nr 162 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag med anledning av sammanslagning av öv er ståthållar ämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m.given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag

1967-10-20

Proposition 1967:162 - höst (pdf, 1762 kB)

Proposition 1967:161 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1967 1 Nr 161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 6 april 1956 nr 86 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1967-10-20

Proposition 1967:161 - höst (pdf, 836 kB)

Proposition 1967:159 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1967 1 Nr 159 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 24 1 mom. och 39 civilförsvarslagen den 22 april 1960 nr 74given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1967-10-20

Proposition 1967:159 - höst (pdf, 806 kB)

Proposition 1967:158 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1967 1 Nr 158 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall avstå allmänna arvsfondens rätt till arv given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1967-10-20

Proposition 1967:158 - höst (pdf, 214 kB)

Proposition 1967:157 - höst

Kutigl. Maj:ts proposition nr 157 år 1967 1 Nr 157 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående fortsatt omorganisation av televerket, m. m.given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag,

1967-10-20

Proposition 1967:157 - höst (pdf, 1207 kB)

Proposition 1967:156 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1967 1 Nr 156 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande av 1967 års vetekonvention och 1967 års konvention om livsmedelshjälp given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna

1967-10-20

Proposition 1967:156 - höst (pdf, 4677 kB)

Proposition 1967:153 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1967 1 Nr 153 Rungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m.given Stockholms slott den 20 oktober 1967. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1967-10-20

Proposition 1967:153 - höst (pdf, 9500 kB)