Dokument & lagar (854 träffar)

Proposition 1918:385

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 385. 1 Nr 385. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:385 (pdf, 6637 kB)

Proposition 1918:374

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 374. 1 Nr 374. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt förre uppsyningsmannen vid Göteborgs hospital K. 0. Anderssons änka So fa Charlotta Andersson given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-29

Proposition 1918:374 (pdf, 272 kB)

Proposition 1918:410

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 410. 1 Nr 410. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående uppförande i riksstaten för år 1919 under femte huvudtiteln av ordinarie anslag till navigationsskolorna, rn. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:410 (pdf, 272 kB)

Proposition 1918:388

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 388. 1 Nr 388. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag

1918-04-26

Proposition 1918:388 (pdf, 4823 kB)

Proposition 1918:380

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 380. 1 Nr 380. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:380 (pdf, 602 kB)

Proposition 1918:377

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra r eser vtrupp övning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:377 (pdf, 465 kB)

Proposition 1918:375

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 375. 1 Kr 375. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1918-04-26

Proposition 1918:375 (pdf, 3098 kB)

Proposition 1918:370

Kungl. Majds Nåd. Proposition Nr 370. i Nr 370. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för upprätthållande av yrkesinspektionens verksamhet given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:370 (pdf, 369 kB)

Proposition 1918:369

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 369. 1 Nr 369. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m.given Stockholms slott den 26 april T918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:369 (pdf, 4623 kB)

Proposition 1918:368

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:368 (pdf, 731 kB)

Proposition 1918:367

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 367. 1 Nr 367. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående inköp av lastautomobiler för arméns räkning m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförs varsår end en för denna dag vill Knngl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:367 (pdf, 340 kB)

Proposition 1918:366

Kunyl. Maj:ts nåd. proposition Nr 366. I Nr 366. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning till aktiebolaget Bifosfat av visst område av kronoparken nr 5 i Gällivare socken av Norrbottens län given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-26

Proposition 1918:366 (pdf, 624 kB)

Proposition 1918:365

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 365. 1 Nr 365. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bidrag till tullstatens enskilda pensionsinrättning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet övei tinansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:365 (pdf, 326 kB)

Proposition 1918:358

Kxingl. Maj:ts nåd. proposition Nr 358. 1 Nr 358. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i viss del av 3 i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften:given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-26

Proposition 1918:358 (pdf, 292 kB)

Proposition 1918:355

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 355. 1 Nr 355. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre musiksergeanten Gustaf Adolf Blomqvist given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:355 (pdf, 336 kB)

Proposition 1918:353

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 353: 1 Nr 353. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna in. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll

1918-04-26

Proposition 1918:353 (pdf, 2432 kB)

Proposition 1918:352

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 352. 1 Nr 352. Kungl. Majis nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt vissa folkskolläraränkor given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-26

Proposition 1918:352 (pdf, 529 kB)

Proposition 1918:351

1 Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 351. Nr 351. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående avstående av den rätt till vatten och strömfall i Klarälven, som tillkommer kyrkoherdebostället 1/12 mantal eller 80 öre skatt Östra Båda i Norra Råda socken given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande

1918-04-26

Proposition 1918:351 (pdf, 639 kB)

Proposition 1918:349

KungI. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 349. 1 Nr 349. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändringar i staten för folkskollärarnas pensionsinrättning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-26

Proposition 1918:349 (pdf, 1741 kB)

Proposition 1918:347

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 347. 1 Nr 347. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under tredje huvudtiteln given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:347 (pdf, 268 kB)