Dokument & lagar (759 träffar)

Riksdagens protokoll 1967:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 53 ANDRA KAMMAREN 1967 1429 december Debatter m. m. Torsdagen den 14 december fm. Sid. Svar på frågor av: herr Björk s ang. obligatorisk förarplatsförsäkring.5 herr Wiklund i Stockholm fp ang. redogörelse för vissa förhållanden av betydelse för handeln mellan industriländer och utvecklingsländer

1967-12-29

Riksdagens protokoll 1967:53 (pdf, 10133 kB)

Riksdagens protokoll 1967:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 53 FÖRSTA KAMMAREN 1967 1429 december Debatter in. ro. Torsdagen den 14 december Sid. Svar på enkel fråga av fru Landberg s ang. omskolningsbidrag till den som ej fyllt 21 år.3 Svar på interpellationer: av herr Skårman fp ang. tull- och skattefri införsel av spritdrycker i vissa fall 4

1967-12-29

Riksdagens protokoll 1967:53 (pdf, 7421 kB)

Riksdagens protokoll 1967:52

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 52 H2 ANDRA KAMMAREN 1967 1113 december Debatter m. ni. Måndagen den 11 december Svar på interpellationer av: herr Westberg fp ang. reduktionen av pensionärsförmåner för pen sionsberättigad med inkomst utöver folkpension.fru Lewén-Eliasson s ang. den kompletterande grundskoleutbildningen

1967-12-13

Riksdagens protokoll 1967:52 (pdf, 10100 kB)

Riksdagens protokoll 1967:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 51 ANDRA KAMMAREN 1967 8 december Debatter m. m. Fredagen den 8 december Svar på interpellationer av: herr Fridolfsson i Stockholm h ang. möjligheterna att undantaga samlingslokaler för kyrkliga ändamål från investeringsavgiften för vissa byggnadsarbeten och herr Rimmerfors fp i samma ämne.herr

1967-12-08

Riksdagens protokoll 1967:51 (pdf, 3497 kB)

Riksdagens protokoll 1967:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 50 ANDRA KAMMAREN 1967 7 december Debatter m. m. Torsdagen den 7 december fm. Sid. Meddelande ang. dagens frågestund.5 Svar på frågor av: herr Norrby fp ang. anordningar för luftbefuktning i statliga arbetslokaler. 5 herr Larsson i Luttra ep ang. mantalsskrivningen av personer som vistas

1967-12-07

Riksdagens protokoll 1967:50 (pdf, 7556 kB)

Riksdagens protokoll 1967:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL c11 TO i Nr 49 ANDRA KAMMAREN 1967 56 december Debatter m. m. Tisdagen den 5 december Sid. Meddelande ang. plena fredagen den 8 och måndagen den 11 december 3 Svar på interpellationer av: herr Åberg fp ang. rationaliseringen av den statliga verksamheten avseende förhållandena vid Sveriges

1967-12-06

Riksdagens protokoll 1967:49 (pdf, 8254 kB)

Riksdagens protokoll 1967:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 49 FÖRSTA KAMMAREN 1967 56 december Debatter m. m. Tisdagen den 5 december Sid. Svar på interpellation av herr Isacson h ang. kostnaderna för äganderättsutredningar inom Kopparbergs län, m. m.3 Interpellation av herr Andersson, Torsten, ep ang. åtgärder för tryggande av sysselsättningen

1967-12-06

Riksdagens protokoll 1967:49 (pdf, 3565 kB)

Riksdagens protokoll 1967:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 48 ANDRA KAMMAREN 30 november1 december Debatter m. m. Torsdagen den 30 november Sid. Meddelande ang. dagens frågestund.5 Svar på frågor av: herr Hermansson vpk ang. praxis vid behandlingen av personer som av politiska skäl berövats sitt pass.5 herr Börjesson i Falköping ep ang. bevakningen

1967-11-29

Riksdagens protokoll 1967:48 (pdf, 4689 kB)

Riksdagens protokoll 1967:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL r J: Nr 47 ANDRA KAMMAREN 1967 2829 november Debatter m. m. Tisdagen den 28 november Sid. Meddelande ang. sammanträdet torsdagen den 30 november.5 Svar på interpellation av herr Grebäck ep ang. tidpunkten för uppförande av ett laboratorium för radiobiologi vid lantbrukshögskolan 5 Interpellationer

1967-11-29

Riksdagens protokoll 1967:47 (pdf, 8545 kB)

Riksdagens protokoll 1967:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 47 FÖRSTA KAMMAREN 1967 2829 november Debatter m. m. Tisdagen den 28 november Sid. Svar på interpellationer: av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. ökat inflytande för landstingen i länsförvaltningen 5 av herr Nilsson, Yngve, h ang. fördelningen av kreditgarantierna för jordbrukets rationalisering.7

1967-11-28

Riksdagens protokoll 1967:47 (pdf, 5857 kB)

Riksdagens protokoll 1967:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 46 FÖRSTA KAMMAREN 1967 2324 november Debatter m. m. Torsdagen den 23 november Sid. Svar på enkla frågor: av herr Virgin h ang. visst symposium för u-ländernas industrifrågor 3 av herr Svenungsson h ang. rätt för svenska fiskare till omlastning i norsk hamn.6 av fru Ohlsson, Lilly, s

1967-11-24

Riksdagens protokoll 1967:46 (pdf, 2575 kB)

Riksdagens protokoll 1967:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 46 ANDRA KAMMAREN 1967 2324 november Debatter m. m. Torsdagen den 23 november Sid. Svar på frågor av: herr Hyltander fp ang. ersättning av statsmedel för skador genom översvämningar.3 lierr Sjöholm fp ang. jakt för nöjes skull.4 herr Hedin h ang. stödåtgärder för fiskare med anledning av

1967-11-23

Riksdagens protokoll 1967:46 (pdf, 2987 kB)

Riksdagens protokoll 1967:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 FÖRSTA KAMMAREN 1967 2122 november Debatter m. m. Tisdagen den 21 november Sid. Svar på interpellation av herr Jacobsson, Gösta, h om möjlighet för byggnadsföretag att utnyttja investeringsfonder 3 Interpellationer: av herr Sundin ep ang. åtgärder mot arbetslöshet till följd av devalveringen

1967-11-22

Riksdagens protokoll 1967:45 (pdf, 2677 kB)

Riksdagens protokoll 1967:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 ANDRA KAMMAREN 1967 2122 november Debatter m. m. Tisdagen den 21 november Svar på interpellationer av: herr Wedén fp ang. tilläggsdirektiv för utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet.herr Rimås fp ang. sysselsättningsproblemen i Östergötlands län. herr Larsson i Norderön ep ang. utnyttjande

1967-11-21

Riksdagens protokoll 1967:45 (pdf, 4644 kB)

Riksdagens protokoll 1967:44

RIKSDAGENS ae8gMLt PROTOKOLL Nr 44 FÖRSTA KAMMAREN 1967 1617 november Debatter in. m. Torsdagen den 16 november Sid. Interpellation av fru Ohlsson, Lilly, s ang. ersättning för vård i fosterhem 3 Meddelande ang. enkel fråga av fru Ohlsson, Lilly, s om tilllämpning av metoder för smärtfri förlossning 4 Fredagen

1967-11-17

Riksdagens protokoll 1967:44 (pdf, 1649 kB)

Riksdagens protokoll 1967:44

RIKSDAGENS Nr 44 PROTOKOLL ANDRA KAMMAREN 1617 november Debatter m. m. Torsdagen den 16 november Sid. Svar på frågor av: herr Lindberg ep ang. samhälleliga sysselsättningsfrämjande åtgärder inom Tornedalen.3 herr Björkman h ang. de ambulerande skrivbyråernas verksamhet 3 herr Sjöholm fp ang. Nordiska rådets utredning

1967-11-16

Riksdagens protokoll 1967:44 (pdf, 6198 kB)

Riksdagens protokoll 1967:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 J ANDRA KAMMAREN 1967 1015 november Debatter m. m. Fredagen den 10 november Sid. Svar på interpellation av herr Nordgren h ang. inhämtande av remissyttranden över organisationers förslag.5 Meddelande om enkla frågor av: herr Sjöholm fp ang. Nordiska rådets utredning om boxningens skadeverkningar.7

1967-11-15

Riksdagens protokoll 1967:43 (pdf, 6945 kB)

Riksdagens protokoll 1967:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 ANDRA KAMMAREN 1967 9 november i Debatter in. in. Torsdagen den 9 november Svar på frågor av: herr Martinsson s ang. förslag om s. k. bostadsarrende.herr Martinsson s ang. förslag om rättegångshjälp.herr Sjöholm fp ang. exekutiv auktion å bostadsrätt.herr Lindberg ep ang. avskaffande av

1967-11-09

Riksdagens protokoll 1967:42 (pdf, 6603 kB)

Riksdagens protokoll 1967:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 42 FÖRSTA KAMMAREN 1967 9 november Debatter m. m. Torsdagen den 9 november Sid. Svar på enkla frågor: av herr Werner vpk ang. viss import av grammofonskivor 5 av herr Svenungsson h ang. stöd i vissa fall till jordbrukare som drabbats av skördeskador 5 av herr Eriksson, Karl-Erik, fp ang.

1967-11-09

Riksdagens protokoll 1967:42 (pdf, 4580 kB)

Riksdagens protokoll 1967:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 FÖRSTA KAMMAREN 1967 8 november Debatter m. m. Onsdagen den 8 november Sid. Allmänpolitisk debatt 3 1 Första kammarens protokoll 1967. Nr il Onsdagen den 8 november 1967 fm. Nr 41 3 Onsdagen den 8 november förmiddagen Kammaren sammanträdde kl. 10.00. Föredrogs och hänvisades till lagutskott

1967-11-08

Riksdagens protokoll 1967:41 (pdf, 6922 kB)