Dokument & lagar (47 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:47

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:47 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:47 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Föredragning inför Världsbankens och IMF:s årsmöten (Gemensamt med utrikesutskottet) - statssekreterare Susanne Ackum -

2010-09-28 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:45

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:45 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:45 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggningar om EU:s årsbudget Statssekreterare Hans Lindblad 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. Utlåtande

2010-06-17 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:44

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:44 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:44 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20) Beslut och justering (CH, HH, KS) 3. Betaltjänster

2010-06-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:43

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:43 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:43 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Vårtilläggsbudget för 2010 (FiU21) Beslut och justering (IS) 4. Årsredovisning

2010-06-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:42

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:42 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:42 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning av Riksbanken om aktuella frågor - Riksbankschef Stefan Ingves - Ylva Hedén Westerdahl - Britta von Schoultz 2.

2010-06-03 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:41

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:41 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:41 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 (FiU19) Beslut och justering (IS,

2010-06-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:40 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:40 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Ett starkare skydd för den enskildes integretet vid kreditupplysning (FiU32) Fortsatt

2010-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:39 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:39 Datum och tid : 09:45 Plats : RÖ 5-10 och Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (FiU22) Beslut

2010-05-25 09:45:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:38 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:38 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Upphandling från statliga och kommunala företag (FiU33) Beslut och justering (KH) 4.

2010-05-20 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:37 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens årsredovisning (FiU27) Beslut och justering (KS) 4. Lag

2010-05-18 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:36 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggning samt information om aktuella EU-frågor Finansminister Anders Borg överlägger med utskottet om kommissionens förslag om kvaliteten

2010-05-06 08:00:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (FiU6y) Beslut och justering (KS) 4.

2010-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten (gemensamt med utrikesutskottet) - Statssekreterare Joakim Stymne - Vice Riksbankschef

2010-04-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU18) Beslut och justering (KS) 3. Likviditetsmatchning

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs (FiU34)

2010-04-08 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om riksbankens uppföljningsrapport Riksbankschef Stefan Ingves, Per Jansson (chef för avdelningen för penningpolitik), Jesper

2010-03-25 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Mats Odell informerar och svarar på frågor 2. Godkännade av föredragningslistan 3. Anmälningar 4.

2010-03-23 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragslistan 2. Anmälningar 3. Utlåtande om EU:s framtidsstrategi 2020 (FiU29) Beslut och justering (HH) 4. Nyemission

2010-03-18 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragslistan 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter (FiU7y) Beslut och justering (HH) 4.

2010-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om utvecklingen i Lettland och Island -Statssekreterare Susanne Ackum, Finansdepartementet 2. Godkännade av föredragslistan 3.

2010-03-11 09:00:00

Paginering