Dokument & lagar (1 654 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:27 bifogas 2. Ev. yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av

2009-06-09 10:30:00

Utskottsmöte 2008/09:52

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:52 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:52 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1a. Information från finansministern inför det svenska ordförandeskapet i Ekofin 1. Information inför Ekofin den 9 juni Finansminister Anders Borg och statsrådet

2009-06-08 11:15:00

Utskottsmöte 2008/09:50

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:50 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:50 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. JF 3. Justering av betänkande med

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2008/09:37 och 38 2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m. föredragande MH/

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:51

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:51 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:51 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin FiU35 Beslut och justering TO 4. Utvärdering av penningpolitiken

2009-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33 Datum och tid: 10:15 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område. 3. Information av regeringen, Justitiedepartementet,

2009-05-26 10:15:00

Riksdagsskrivelse 2008/09:271

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:271 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla förslag till språklag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 18:45:00

Riksdagsskrivelse 2008/09:271 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:270

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:270 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU36 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna förnyad behandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2009-05-20 18:44:59

Riksdagsskrivelse 2008/09:270 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:269

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:269 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU24 Genomförande av elförsörjningsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 18:44:59

Riksdagsskrivelse 2008/09:269 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:268

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:268 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU23 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 18:44:59

Riksdagsskrivelse 2008/09:268 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:267

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:267 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU19 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 18:44:58

Riksdagsskrivelse 2008/09:267 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:266

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:266 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2008/09:CU29 Ändring i lagen om energideklaration för byggnader får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:43:12

Riksdagsskrivelse 2008/09:266 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:265

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:265 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2008/09:CU28 Revisionsutskott m.m. genomförande av 2006 års revisorsdirektiv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:24

Riksdagsskrivelse 2008/09:265 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:264

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:264 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU41 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2009-05-20 10:38:24

Riksdagsskrivelse 2008/09:264 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:263

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:263 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU41 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2009-05-20 10:38:24

Riksdagsskrivelse 2008/09:263 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:262

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:262 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU31 Säljstödjande finansiering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:23

Riksdagsskrivelse 2008/09:262 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:261

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:261 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU30 Oskäliga krav i börsers regelverk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:23

Riksdagsskrivelse 2008/09:261 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:260

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:260 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2008/09:259 till

2009-05-20 10:38:23

Riksdagsskrivelse 2008/09:260 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:259

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:259 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg

2009-05-20 10:38:23

Riksdagsskrivelse 2008/09:259 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:258

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:258 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU27 Prövning av vindkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:22

Riksdagsskrivelse 2008/09:258 (doc, 25 kB)