Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (108 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:37 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl 10.00 information från Östersjöstiftelsen Baltic Sea 2020 ang. regionalisering och Östersjöstrategin 2. Justering av protokoll

2009-05-14 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:36 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2008/09:34 2. Fortsatt behandling av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat (yttranden

2009-05-12 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:35 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU27 Prövning av vindkraft /föredragande HL/ 2. Behandling för ev. yttrande

2009-05-07 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:34 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Uppvaktning av Svensk Energi med anledning av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat 2. Uppvaktning

2009-05-05 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:33 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2008/09:31 2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m. /föredragande

2009-04-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:32 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2008/09:30 2. Behandling av proposition 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik samt följdmotioner

2009-04-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:31 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl 11.00 uppvaktning av Sveriges mjölkbönder angående beteskravet för mjölkkor 2. Kl 11.30 uppvaktning av Eldrimner angående

2009-04-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:30 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 23-24 april 2009 2. Kl 09.15 uppvaktning av Svensk Vindenergi

2009-04-16 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 11.00-11.30 ca Uppvaktning av Svenskt Friluftsliv 2. Kl. 11.30-12.30 ca Information från säkerhetspolisen 3. Justering av protokoll

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO10:3 med miljöminister Andreas Carlgren om KOM(2008) 809 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2009-04-02 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2008/09:26 2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU22 Fiskeripolitik m.m. /föredragande

2009-03-26 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl 11.00 uppvaktning av Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Världsnaturfonden med anledning av proposition 2008/09:119

2009-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:26 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om KOM(2008) 718 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet

2009-03-19 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:25 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling av motioner om jakt och viltvård /föredragande HL/ 2. Inkomna EU-dokument m.m. /föredragande AK och HR/ 3.

2009-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:24 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:24 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2008/09:23 2. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU20 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård /föredragande

2009-03-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:23 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:23 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO 10:3 med miljöminister Andreas Carlgren om KOM(2009) 39 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

2009-02-26 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:22 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:22 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2008/09:20 och 2008/09:21 2. Fortsatt behandling av KOM (2008) 811 Grönbok om hanteringen av bioavfall

2009-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl 11.00 uppvaktning av AstraZeneca AB med anledning av förslag till revidering av EU-direktiv 86/609/EC (om skydd av försöksdjur) 2.

2009-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU14 Livsmedelskontroll - förenklad beredning /föredragande CM/ 2. Justering

2009-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern lämnar information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU 2. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks-

2008-09-25 08:00:00