Dokument & lagar (102 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-04-23 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg SoU19 Justering Prop. 2012/13:82 Föredragande: JLS 3. God kvalitet

2013-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-04-18 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i

2013-04-18 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-04-16 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Socialstyrelsen Det pågående tillsynsarbetet inom äldreomsorgen och arbetet med bemanningsföreskrifterna. 2. Justering av protokoll 3. God kvalitet och ökad tillgänglighet

2013-04-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Onsdag 2013-03-27 kl. 12:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-03-27 12:30 Plats: Andrakammarsalen RÖ 5-2:a ka.Öppet seminarium om folkhälsofrågor Nästa sammanträde Tisdagen den 16 april 2013 kl. 11.00 Bilagor Preliminärt program Förteckning över inbjudna Sammanfattning av

2013-03-27 12:30:00

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-09-17 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel Subsidiaritetsprövning Beslut KOM2013 472 Föredragande:

2013-09-17 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-06-11 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Karin Johansson Socialdepartementet Hälsodelen inför Epsco 2. EU-information Statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Sociala delen

2013-06-11 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-05-30 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning SoU23 Justering Prop. 2012/13:150 Föredragande: KD 3. Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU

2013-05-30 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-05-21 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2013 SoU5y Fråga om yttrande till FiU Justering Prop. 2012/13:99 och motion Föredragande: AR 3. Riksrevisionens rapport om statens

2013-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-05-16 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information om PRIO Anders Printz, ansvarig för samordningsfunktionen på Socialdepartementet för statens insatser inom området psykisk ohälsa PRIO-arbetet2. Justering av protokoll

2013-05-16 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-05-14 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet SoU22 Justering Prop. 2012/13:94 och motioner Föredragande: JS 3. Upphävande av kravet på sterilisering för

2013-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-05-02 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Gudrun Antemar om granskningen Mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod RIR 2013:4 2. Justering av protokoll

2013-05-02 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-25 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården SoU3 Justering Prop. 2011/12:160 och motioner Föredragande:

2012-10-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 9 SoU1y Fråga om yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: AR 3. Höständringsbudget för 2012 Fråga om yttrande

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Onsdag 2012-09-19 kl. 08:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-19 08:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Val av ordförande RO7:13 3. EU-förslag om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, KOM2012369 Subsidiaritetsprövning

2012-09-19 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Handikappförbunden Angående förslag som rör assistansersättning i budgetpropositionen 2. Justering av protokoll 3. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: AR, KD, JLS 3. EU-utskottsmöte om socialpolitiska frågor Beslut

2012-11-08 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 11.00 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Ragnwi Marcelind redogör för departementets syn på skrivelsen från Sveriges advokatsamfund ang. begäran om ändring

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-50 1 Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 9 SoU1y Justering av yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: AR 3. Höständringsbudget för 2012 Justering

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-18 10:30 Plats: RÖ 4-50 1 Kl. 10.30 EU-information Statssekreterare Karin Johansson Socialdepartementet Hälsodelen 2. EU-förslag om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG

2012-10-18 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Kl. 10.30 information av Utvärderings- och forskningssekretariatet 2. Kl. 10.50 information om Nämndmyndigheten som ska pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning

2012-11-15 10:30:00