Dokument & lagar (136 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch, Näringsdepartementet, informerar om den kommande propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur

2012-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare informerar dels inför rådsmöte den 22 mars 2012, dels om situationen

2012-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-03-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2011/12:20 2. Några fordons- och trafikfrågor TU10 Beredning II Motioner Föredragande: AB 3. Inkommen skrivelse 4. Övriga

2012-03-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2011/12:19 2. Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten TU7 Justering Skr. 20 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Staffan Widlert och Peter Holmlund från Transportstyrelsen informerar om Transportstyrelsens övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten Medfinansiering av statlig infrastruktur Riksrevisor Claes Norgren m.fl. från Riksrevisionen informerar om granskningsrapporten

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2011/12:16 2. 2006 års sjöarbetskonvention TU6 Justering Proposition 2011/12:35 Föredragande: AB 3. Botniabanan och järnvägen

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2011/12:14 och 2011/12:15 2. 2006 års sjöarbetskonvention TU6 Beredning Proposition 2011/12:35 Föredragande: AB 3. Subsidiaritetsprövning

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-08 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-08 09:00 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Utfrågning om vinterberedskapen inom järnvägen Bilagor 1. Program 2. Deltagare 3. Skrivelse från

2011-12-08 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 12 december 2011 för EU:s transportministrar.

2011-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om FFI-programmet Företrädare för Trafikverket, VINNOVA, Energimyndigheten, AB Volvo, FKG och Bil Sweden informerar om samverkansprogrammet FFI Fordonsstrategisk

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Justering Prop. 2011/12:1, skr. 2010/11:139, skr. 2010/11:141 och motioner Föredragande: MR 3. Övriga

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa KOM2011

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet It- och energiministern Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet informerar om den digitala agendan 2. Justering av protokoll

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:39 Onsdag 2012-06-20 kl. 08:55

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-06-20 08:55 Plats: RÖ 7-23 1. Subsidiaritetsprövning Förslag till förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden KOM2012 238 Föredragande: MR 2. Övriga frågor Bilagor Punkt 1: PM 2012-06-

2012-06-20 08:55:00

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:45

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38 Datum och tid: 2012-06-07 10:45 Plats: RÖ 7-23 1. Information om pekplatteprojektet II Projektledaren Anne Rymer-Rythén informerar om enkätresultaten från utvärderingen av pekplatteprojektet och planeringsförutsättningar inför nästa

2012-06-07 10:45:00

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37 Datum och tid: 2012-05-31 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare informerar inför teleministerrådsmöte den 8 juni 2012 2. Justering av protokoll Justering

2012-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om Arlandabanan Information om Arlandabanan lämnas av dels ordförande Karin Starrin och vd Ulf Lundin, från Arlandabanan Infrastructure AB kl. 11.00dels

2011-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm,Trafikverket informerar om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella verksamhetsfrågor

2011-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN Uppskov med behandlingen av propositionerna

2006-06-02 08:30:00