Dokument & lagar (1 660 träffar)

Riksdagsskrivelse 2008/09:257

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:257 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2008/09:TU14 Mål för framtidens resor och transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:22

Riksdagsskrivelse 2008/09:257 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:256

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:256 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU9 Några frågor om sekretess och tillgång till register får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:22

Riksdagsskrivelse 2008/09:256 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:255

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:255 Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU8 Försöksverksamhet med sfi-bonus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-20 10:38:21

Riksdagsskrivelse 2008/09:255 (doc, 25 kB)

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38 Datum och tid: 08:40 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 19 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel

2009-05-20 08:40:00

Utskottsmöte 2008/09:50

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:50 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:50 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Ändring av täckningsbelopp för insättningsgarantin FiU 35 Föredragning och preliminärt ställningstagande

2009-05-20 08:30:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transport- och telerådsmöte den 11-12

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av departementsråd Bengt Sibbmark, Socialdepartementet. Se kansliets PM samt preliminär dagordning inför Epsco-rådet. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Skatteutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2008/09:26 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:38

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:38 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 25-26 maj 2009 2. Justering av protokoll 2008/09:36 3. Övriga frågor Bilagor Kommenterad

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:43

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:43 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:43 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsgruppens promemoria 4. Höstens granskning Bilagor 1. Protokoll 2. Stomme till granskningsdebatten 3. Promemoria 4. Kansli-PM delas under

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU10 Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU10

2009-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:49

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:49 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:49 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet a lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 28 och 29 maj, b lämnar information

2009-05-19 10:30:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför det svenska ordförandeskapet i EU Justitieminister Beatrice Ask informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll

2009-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:49

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:49 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:49 Datum och tid: 10:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Finanspolitiska rådet, Lars Calmfors, ordförande LO, Lena Westerlund, chefsekonom IFAU, Peter Fredriksson,

2009-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33 Datum och tid: 09:45 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-info från kansliet GU- 3. Justering av yttrande 2008/09:AU9y Vårpropositionen LD- 4. Justering av yttrande över proposition

2009-05-19 09:45:00

Riksdagsskrivelse 2008/09:254

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:254 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-14 16:35:43

Riksdagsskrivelse 2008/09:254 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:253

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:253 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU25 Enklare och bättre täktbestämmelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-14 16:35:43

Riksdagsskrivelse 2008/09:253 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:252

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:252 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU24 Djurskyddskontrollregister m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-14 16:35:43

Riksdagsskrivelse 2008/09:252 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:251

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU17 Straffet för mord m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 maj 2009 Per Westerberg Ulf

2009-05-14 15:10:00

Riksdagsskrivelse 2008/09:251 (doc, 25 kB)

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 23 och den 28 april och den 7 maj 2009. 2. Liechtensteins associering till Schengenregelverket Utskottet behandlar

2009-05-14 11:00:00