Dokument & lagar (2 065 träffar)

Riksdagsskrivelse 2008/09:294

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:294 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20062008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2009-06-17 10:23:38

Riksdagsskrivelse 2008/09:294 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:293

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:293 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:37

Riksdagsskrivelse 2008/09:293 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:292

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:292 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:37

Riksdagsskrivelse 2008/09:292 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:291

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:291 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:37

Riksdagsskrivelse 2008/09:291 (doc, 26 kB)

Utskottsmöte 2008/09:41

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:41 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:41 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om KOM2009 224 Meddelande från kommissionen Samråd om fiskemöjligheter för 2010

2009-06-17 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-info från kansliet GU- 3. Avrapporteringar 4. Justering av protokoll 5. Inkomna skrivelser 6. Information inför ordförandeskapet

2009-06-16 13:00:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Skatteutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Per Classon, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2009-06-16 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Suppleanten i Frontex styrelse polisöverintendent Sören Clerton informerar om Frontex. 3. Riksrevisor Karin Lindell, revisionsdirektör

2009-06-16 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Statsråden Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella

2009-06-16 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:55

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:55 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:55 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella frågor inom IMF Exekutivdirektör Jens Henriksson, IMF 2. Överläggning om EU-budgeten Statssekreterare Hans Lindblad, Finansdepartementet

2009-06-16 11:00:00

Riksdagsskrivelse 2008/09:290

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:290 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU23 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-11 16:52:56

Riksdagsskrivelse 2008/09:290 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:289

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:289 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-11 16:52:56

Riksdagsskrivelse 2008/09:289 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:288

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:288 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-11 16:52:55

Riksdagsskrivelse 2008/09:288 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:287

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:287 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU25 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2009 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2008/09:286 till

2009-06-11 13:21:53

Riksdagsskrivelse 2008/09:287 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:286

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:286 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU25 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni

2009-06-11 13:21:52

Riksdagsskrivelse 2008/09:286 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:285

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:285 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-11 13:21:52

Riksdagsskrivelse 2008/09:285 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:284

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:284 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 11 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-11 13:21:51

Riksdagsskrivelse 2008/09:284 (doc, 26 kB)

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2008/09:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information inför svenska EU-ordförandeskapet: statssekreterare Peter Honeth 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Övriga frågor Bilagor PM från

2009-06-11 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 20 maj. 3. Behandling av proposition 2008/09:212 Influensa AH1N1 av den typ som upptäcktes

2009-06-11 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:45 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:45 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Statsrådet Mats Odells försäljning av aktieinnehav ärende 5 föredr. LW beredning 4. Förflyttningen av generaldirektören

2009-06-11 09:00:00