Dokument & lagar (2 516 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:20

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 4 7 7 R I R 2 0 1 6 2 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Att

2016-09-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:20 (pdf, 301 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:19

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 0 2 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 3 0 6 R I R 2 0 1 6 1 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2016-09-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:19 (pdf, 207 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:18

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 8 2 6 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 9 0 1 R I R 2 0 1 6 1 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Teracom

2016-09-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:18 (pdf, 353 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 2 1 D N R 3 1 2 0 1 4 1 4 8 1 R I R 2 0 1 6 2 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2016-11-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29 (pdf, 377 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:26

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 0 9 6 R I R 2 0 1 6 2 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Upprättandet

2016-11-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:26 (pdf, 363 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 2 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 4 5 0 R I R 2 0 1 6 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statliga

2016-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30 (pdf, 358 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 2 2 2 R I R 2 0 1 6 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Ett

2016-12-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32 (pdf, 720 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 8 7 0 R I R 2 0 1 6 2 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Förutsättningar

2016-11-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:28 (pdf, 589 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 1 4 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 5 8 R I R 2 0 1 6 3 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Svenska

2016-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33 (pdf, 213 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:10

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 1 7 3 R I R 2 0 1 6 1 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Asylboenden

2016-06-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:10 (pdf, 419 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:13

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 2 0 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 1 5 5 R I R 2 0 1 6 1 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Utrikesförvaltningens

2016-06-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:13 (pdf, 547 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:16

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 2 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 7 0 7 R I R 2 0 1 6 1 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Behövs

2016-07-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:16 (pdf, 161 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:15

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 2 0 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 7 8 6 R I R 2 0 1 6 1 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Det

2016-07-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:15 (pdf, 354 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:14

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 2 1 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 9 0 3 R I R 2 0 1 6 1 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Den

2016-06-30

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:14 (pdf, 429 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:6 Granskning av Årsredovisning för staten 2015 E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 5 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 3 6 R I R 2 0 1 6 6 Härmed överlämnas

2016-05-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:6 (pdf, 167 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:5 Nationella samordnare som statligt styrmedel E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 4 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 3 0 3 R I R 2 0 1 6 5 Härmed överlämnas

2016-05-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:5 (pdf, 324 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:4 Statens kreditförluster på studielån S T A T E N S K R E D I T F Ö R L U S T E R P Å S T U D I E L Å N E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 4 2

2016-05-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:4 (pdf, 249 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:2 Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 2 1 8

2016-03-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:2 (pdf, 261 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:1 Transparensen i budgetpropositionen för 2016 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 2 1 7 D N R 3

2016-02-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:1 (pdf, 649 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 1 4 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 7 1 R I R 2 0 1 6 2 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Granskning

2016-11-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:27 (pdf, 609 kB)