Dokument & lagar (2 886 träffar)

Statens offentliga utredningar 2016:4 SOU 2016:4

sou 2016 4 Politisk information i skolan ett led i demokratiuppdraget Betänkande av Utredningen om politisk information i skolan Stockholm 2016 SOU 2016:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-01-15

Statens offentliga utredningar 2016:4 SOU 2016:4 (pdf, 1584 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:61

sou 2016 61 Fokus premiepension Betänkande av 2016 års premiepensionsutredning Stockholm 2016 SOU 2016:61 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-09-26

Statens offentliga utredningar 2016:61 (pdf, 2884 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:53

sou 2016 53 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Betänkande av 2015 års betaltjänstutredning Stockholm 2016 SOU 2016:53 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-08-31

Statens offentliga utredningar 2016:53 (pdf, 5038 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:57

Säkerhet i ny tid Betänkande av Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten Stockholm 2016 SOU 2016:57 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-09

Statens offentliga utredningar 2016:57 (pdf, 1858 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:56

sou 2016 56 Ny paketreselag Delbetänkande av Paketreseutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:56 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-09-02

Statens offentliga utredningar 2016:56 (pdf, 2088 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:58

Ändrade mediegrundlagar, del 1 Ändrade mediegrundlagar Del 1 Betänkande av Mediegrundlagskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:58 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-15

Statens offentliga utredningar 2016:58 (pdf, 2181 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:52

Färre i häkte och minskad isolering Betänkande av Häktes- och restriktionsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:52 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-08-22

Statens offentliga utredningar 2016:52 (pdf, 1518 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:51

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Betänkande av Utredningen om intjänande och bevarande av tjänstepension Stockholm 2016 SOU 2016:51 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-08-17

Statens offentliga utredningar 2016:51 (pdf, 1170 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:50

Genomförande av sjöfolksdirektivet Betänkande av Sjöfolksutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:50 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-08-17

Statens offentliga utredningar 2016:50 (pdf, 1199 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:41

sou 2016 41 Hur står det till med den personliga integriteten en kartläggning av Integritetskommittén Delbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:41 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2016-06-07

Statens offentliga utredningar 2016:41 (pdf, 5776 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:86

sou 2016 86 Taxi och samåkning i dag, i morgon och i övermorgon Betänkande av Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning Stockholm 2016 SOU 2016:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:86 (pdf, 3757 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:84

sou 2016 84 Ny resegarantilag Slutbetänkande av Paketreseutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:84 (pdf, 2873 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:83

En svensk flygskatt Betänkande av Utredningen om skatt på flygresor Stockholm 2016 SOU 2016:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-11-30

Statens offentliga utredningar 2016:83 (pdf, 2347 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:82

sou 2016 82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot Betänkande av Utredningen om vissa frågor om företagsbot Stockholm 2016 SOU 2016:82 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-11-29

Statens offentliga utredningar 2016:82 (pdf, 1895 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:81

Bilaga 13 255 Bilaga 14 257 Bilaga 14 SOU 2016:81 258 SOU 2016:81 Bilaga 14 259 Bilaga 14 SOU 2016:81 260 SOU 2016:81 Bilaga 14 261 Bilaga 14 SOU 2016:81 262 Bilaga 15 263 Bilaga 15 SOU 2016:81 264 SOU 2016:81 Bilaga 15 265 Bilaga 15 SOU 2016:81 266 SOU 2016:81 Bilaga 15 267 Bilaga 15 SOU

2016-11-25

Statens offentliga utredningar 2016:81 (pdf, 2685 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:91

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden Betänkande av Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Stockholm 2016 SOU 2016:91 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:91 (pdf, 907 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:90

sou 2016 90 Forskning och utveckling på försvarsområdet Betänkande av Försvarsforskningsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:90 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:90 (pdf, 9688 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:89

För digitalisering i tiden SOU 2016:89 För digitalisering i tiden Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:89 (pdf, 1649 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:88

Logistik för högre försvarsberedskap Betänkande av Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Stockholm 2016 SOU 2016:88 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-12-14

Statens offentliga utredningar 2016:88 (pdf, 1304 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:87

sou 2016 87 Bättre skydd mot diskriminering Betänkande av Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering Stockholm 2016 SOU 2016:87 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:87 (pdf, 3029 kB)