Dokument & lagar (36 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:16 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-22 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Fastighetsrätt CU7 Beredning Motioner Föredragande: BB 3. Familjerätt CU8 Beredning Motioner Föredragande: CH 4. Förslag till förordning om ändring

2013-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-17 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RIR 2012:16 Vem tar ansvar Statens tillsyn av information på

2013-01-17 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-18 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-18 08:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Snabbare betalningar CU6 Beredning Prop. 2012/13:36 och motioner Föredragande: Sjö 3. Överlämnande av motionsyrkanden Fråga om överlämnande av motion

2012-12-18 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-12-13 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-12-13 08:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insolvens- och utsökningsrätt CU4 Justering Motioner Föredragande: CH 3. EU-förslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter

2012-12-13 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-12-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrätt m.m. CU5 Beredning Motioner Föredragande: PS 3. EU-förslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade

2012-12-06 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-12-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor på konsumentområdet Information om förhandlingarna om alternativ tvistlösning, konsumentprogrammet och kommande EU-initiativ utifrån den

2012-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen CU2 Justering Prop. 2012/13:28 Föredragande: PS 3. Insolvens- och

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Justering Prop. 2012/13:1 förslag 2 delvis6-12 och motioner Föredragande: AL, Sjö 3. Riksdagens tillämpning

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-15 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen CU2 Beredning Prop. 2012/13:28 Föredragande: PS Anm. Ingen motion

2012-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Privatuthyrning av bostäder Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1, 2 delvis3-5 och motioner Föredragande: BB 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2012-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-08 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetproposition privatuthyrning av bostäder m.m. Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1-5 och motioner Föredragande: BB 3. Övriga frågor 4. Nästa

2012-11-08 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen privatuthyrning av bostäder m.m. Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 förslag 1-5 och motioner Föredragande: BB 3. Riksdagens tillämpning

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-25 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. Beredning Prop. 2012/13:1 förslag 6-12 och motioner Föredragande: AL och Sjö 3. Budgetpropositionen privatuthyrning

2012-10-25 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen CU1y Justering Föredragande: AL 3. Övriga frågor Bilagor Punkt 1. Protokoll endast elektroniskt Punkt 2. Förslag

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Torsdag 2012-10-18 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-18 08:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Socialdepartementet om lagförslagen i proposition 2012/13:1 om privatuthyrning Statsrådet Stefan Attefall m.fl.Socialdepartementet Bilagor Punkt 1. Protokoll endast elektroniskt

2012-10-18 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Val av ny vice ordförande 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Information

2012-10-16 11:00:00

Paginering