Dokument & lagar (233 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-05 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-05 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 13 december 2013 Information Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Information om EU-projektet BERAS Om effekter på övergödningen av en

2013-12-05 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Utgiftsområde 23 Areella

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering Proposition 2013/14:1 och motioner Föredragande: BMH 2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering Proposition

2013-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Östliga partnerskapet Information Utrikesrådet Torbjörn Sohlström, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 28

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:9 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Fortsatt beredning Proposition 2013/14:1 och motioner Faktapromemoria 2012/13:FPM152

2013-11-21 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ändringar i växtskyddslagen MJU4 Justering Prop. 2012/13:174 Prop. 2013/14:18 Föredragande: MH 3. Marknadsföring av modersmjölksersättning

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Kvinnor, fred och säkerhet UU7 Justering Motioner Föredragande: AE 2. Överläggning i EU-frågor Överläggning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 3. Inför utrikesrådet FAC

2013-11-14 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 08:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 08:30 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn Överläggning KOM2013 659 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet

2013-11-14 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Beredning Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Inkomna skrivelser

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella

2013-11-07 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-11-07 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-07 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Överläggning KOM2013 620 Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet

2013-11-07 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Prop. 2013/14:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Internationellt utvecklingssamarbete Information Biståndsminister Hillevi Engström, UD 3. Justering

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Uppvaktning av representanter för Föreningen Kungsörn Sverige Naturskyddsföreningen Svenska

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-24 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kvotplikt för biodrivmedel samt budgetramar för utgiftsområdena 20 och 23 MJU2y Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: BW 3.

2013-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-24 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-24 09:30 Plats: RÖ 5-30 och RÖ 5-32 8-10 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Fråga om yttrande till KU Föredragande: IS 4. Utrikesförvaltningen

2013-10-24 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-17 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Statens Geotekniska Institut, SGI SGI informerar om sitt arbete med regeringens uppdrag om klimatanpassning 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens

2013-10-17 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Torsdag 2013-10-17 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-17 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Kl. 09:30 Inför utrikesrådet FAC och allmänna rådet GAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Kl. 10:30 UD:s ekonomi och utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare

2013-10-17 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Viss export av krigsmateriel Generaldirektör Christer Ahlström, ISP 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Aktuella EU-frågor 5. Ramarna för utgiftsområde 5 och 7

2013-10-15 11:00:00