Dokument & lagar (142 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:1 Tisdag 2011-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 6 oktober

2011-09-27 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-06-09 kl. 08:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid : 08:15 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Lag om flygplatsavgifter (TU27) Justering Proposition 2010/11:143 Föredragande: CM 3. Övriga frågor 4.

2011-06-09 08:15:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-06-09 TID Kl. 08.15-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:33. § 2 Lag om flygplatsavgifter (TU27) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2011-06-09

Utskottsmöte 2010/11:33 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte

2011-06-07 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-06-07 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 16

2011-06-07

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22) Justering KOM(2011) 144 Föredragande: MR 3.

2011-05-31 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-31 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. § 2 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22) Utskottet fortsatte

2011-05-31

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behörighet för lokförare (TU19) Justering Prop. 2010/11:122 och motioner Föredragande: SL 3. Post-

2011-05-19 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-05-19 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. § 2 Behörighet för lokförare (TU19) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2011-05-19

Utskottsmöte 2010/11:30 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare informerar inför rådsmöte den 27 maj 2011 för EU:s teleministrar 2.

2011-05-17 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-05-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare informerade inför rådsmöte den 27 maj 2011 för EU:s teleministrar.

2011-05-17

Utskottsmöte 2010/11:29 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om anslagstilldelningen till underhållet av järnväg Generaldirektör Gunnar Malm och ekonomidirektör Caroline Ottoson båda från

2011-05-12 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-05-12 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om anslagstilldelningen till underhållet av järnväg Generaldirektör Gunnar Malm och ekonomidirektör Caroline Ottoson båda från Trafikverket

2011-05-12

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information om flygtrafiken Östersund-Umeå Harriet Jorderud, landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, Christer Siwertsson, landstingsstyrelsens

2011-05-05 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-05-05 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om flygtrafiken Östersund-Umeå Harriet Jorderud, landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, Christer Siwertsson, landstingsstyrelsens andre

2011-05-05

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Information med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation – Koncernchef Raoul Grünthal, My Goland och

2011-04-28 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-28 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation Koncernchef Raoul Grünthal och Halvar Kristiansen från

2011-04-28

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Cykelfrågor (TU21) Justering Motioner Föredragande: HT 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2011-04-14 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2010/11:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-04-14 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Suppleants inträde Utskottet beslutade att vid dagens sammanträde medge denna gång att en ledig plats vid utskottssammanträdet för S fick intas av en suppleant

2011-04-14

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Trafiksäkerhet (TU18) Förnyad justering Motioner Föredragande: LK 3. Redogörelse för behandlingen av

2011-04-05 11:00:00