Dokument & lagar (107 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid : 08:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN Uppskov med behandlingen

2006-06-02 08:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-06-02 TID Kl. 08.30-08:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. § 2 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden Utskottet behandlar betänkande

2006-06-02

Omröstning 2005/06:TU16p1 Kommunalt inflytande

Votering: betänkande 2005/06:TU16 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation, förslagspunkt 1 Kommunalt inflytande Riksdagen avslår motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v) yrkandena 1 och 2. Datum: 2006-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (c, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 47 0 0 8 c 0 18 0 4 fp 37 1 0 10 kd 25 0 1 7 v 0 21 0 7 mp 11 2 0 4 - 1 1 0 0 Totalt 245 43 1 60 Beslut:

2006-06-01

Omröstning 2005/06:TU5p1 Transportpolitikens mål

Votering: betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter, förslagspunkt 1 Transportpolitikens mål Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändring av delmålen för god miljö och hållbar regional utveckling. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:160 punkt 4 och avslår motion 2004/05:N11 av Åsa Torstensson

2006-05-30

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UPPFÖLJNINGSPROJEKT Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt

2006-05-18 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om uppföljningsprojekt m.m. Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar om arbetsplan för utskottets uppföljningsprojekt

2006-05-18

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:34 från den 11 maj 2006 2. MODERNA TRANSPORTER Justering av betänkande 2005/06:TU5 3.

2006-05-16 11:00:00

Omröstning 2005/06:TU14p7 Taxameterfrågor

Votering: betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m., förslagspunkt 7 Taxameterfrågor Riksdagen avslår motion 2005/06:T12 av Magdalena Andersson (m). Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 44 0 11 c 0 16 0 6 fp 0 38 0 10 kd 0 25 0 8 v 23 0 0 5 mp 13 0 0 4 - 1 0 0 1 Totalt 157 123 0 69 Beslut:

2006-05-16

Omröstning 2005/06:TU14p2 Fullbordande av brottet

Votering: betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m., förslagspunkt 2 Fullbordande av brottet Riksdagen avslår motion 2005/06:T9 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 1. Datum: 2006-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (m) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 0 43 0 12 c 16 0 0 6 fp 38 0 0 10 kd 25 0 0 8 v 23 0 0 5 mp 13 0 0 4 - 1 0 0 1 Totalt 236 43 0 70 Beslut:

2006-05-16

Trafikutskottets protokoll 2005/06:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-05-16 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:34 från den 11 maj 2006. § 2 Moderna transporter Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2006-05-16

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:33 från den 4 maj 2006 2. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Beredning

2006-05-11 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-05-11 TID Kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:33 från den 4 maj 2006. § 2 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation Utskottet upptar till

2006-05-11

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med medarbetare informerar om tredje sjösäkerhetspaket och aktuella

2006-05-04 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-04 TID Kl. 09.30 – 10.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnesråd Per Björklund, departementssekreterare Marcus Nordmeyer och kansliråd

2006-05-04

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV RIKSTRAFIKEN Generaldirektören Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring upphandlingen

2006-04-27 09:30:00

Omröstning 2005/06:TU13p5 Barn och ungdomar

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 5 Barn och ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkande 21, 2005/06:T208, 2005/06:T291, 2005/06:T336 yrkandena 1-3, 2005/06:T380 yrkandena 4 och 5 i denna del, 2005/06:T384, 2005/06:T538 i denna del, 2005/06:T544 och 2005/06:T592. Datum:

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p2 Alkohol i trafiken

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Alkohol i trafiken Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att regeringen säkerställer att det sker en oberoende kvalitetsbedömning av alkolås som finns på marknaden. Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:Ju382 yrkandena

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p12 Trafikförseelser och sanktioner

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 12 Trafikförseelser och sanktioner Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T231, 2005/06:T296 yrkande 8, 2005/06:T361, 2005/06:T562 yrkandena 1-3 och 2005/06:T609 yrkande 8. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p10 Övervakning och ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 10 Övervakning och ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T518 och 2005/06:T562 yrkandena 6 och 7. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (c, mp,

2006-04-27

Omröstning 2005/06:TU13p1 Mål och prioriteringar

Votering: betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 1 Mål och prioriteringar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T380 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T495 yrkandena 1, 4, 6 och 7 samt 2005/06:T609 yrkande 5. Datum: 2006-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c,

2006-04-27