Dokument & lagar (207 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen ärende 22 fortsatt beredning föredr. ML 4. Regeringens

2006-04-04 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Tisdagen den 4 april 2006 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Till utskottet har hänvisats skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2006-04-04

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. FN-sanktioner mot en svensk medborgare ärende 40 föredr. ML fortsatt beredning 3. Regeringens rutiner för beslut om militära övningar

2006-03-30 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM Torsdagen den 30 mars 2006 TID 09.05-09.30 09.45-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av riksrevisor Kanslichefen anmälde att beredningsdelegationen enhälligt förordar att utskottet föreslår val av Karin Lindell till ny riksrevisor efter

2006-03-30

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens samarbete i det s.k. kriget mot terrorismen ärende 22 fortsatt beredning föredr. ML 4. Socialtjänstminister

2006-03-28 09:30:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 09.35-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena 21 och 23 mars justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde inkommet EU-dokument KOM2006 122. 3 KU21 Riksdagen

2006-03-28

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien ärende 5 föredr. PN ev. justering 3. Sveriges multilaterala bistånd ärende

2006-03-23 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28 DATUM Torsdagen den 23 mars 2006 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av propositioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län 2005/06:161

2006-03-23

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning- ärende 6 föredr.ÅM fortsatt beredning 4. Försvarsministerns

2006-03-21 09:30:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM Tisdagen den 21 mars 2006 TID 9.30 9.30 9.50 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ajournering Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Sammanträdet ajournerades kl. 9.30 9.50 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 14

2006-03-21

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning- ärende 6 föredr. ÅM fortsatt beredning 3. Tillkallande av en nationell samordnare

2006-03-16 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM Torsdagen den  16 mars 2006 TID 09.00-09.30 11.50-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2005/06:K16 av Gustav Fridolin mp med anledning av skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006

2006-03-16

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens handläggning av naturkatastrofen i Sydostasien ärende 5 föredr. PN Bilagor 1. Protokoll 3. Material delas under

2006-03-14 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kallelse till beredningsdelegation Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde i dag. 2 Justering av protokoll Protokoll

2006-03-14

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande barn ärende 26 föredr.

2006-03-09 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005 motioner med anledning av proposition

2006-03-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Tisdagen den 7 mars 2006 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Simon Nummela, Natanael Sällqvist och Jesper Wiklund får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet

2006-03-07

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Statsrådet Leif Pagrotskys nominering av styrelseledamot ärende 13 föredr.GL beredning Bilagor 2. Mail från Gustav

2006-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens kontakter med främmande makt och FN i fråga om bekämpning av terrorism och avvisningarna till Egypten

2006-02-21 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:22

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 11.00-11.30 12.35-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 februari 2006 justerades. 2 Hänvisning av proposition Kanslichefen anmälde att till utskottet

2006-02-21