Dokument & lagar (228 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på socialpolitikens område Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 3. Övriga aktuella EU-frågor

2012-09-27 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Justering Föredragande: CM 3. Vissa frågor om underhållsstöd Beredning

2012-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2013, utgiftsområdena 1012 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-10-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson samt analys- och prognoschef Laura Hartman 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2012-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04, öppet sammanträde RÖ4-43, sammanträde Öppet sammanträde 1. Statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerar

2012-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-13 09:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning med finansutskottet om AP-fondernas framtid Bilagor Pressmeddelande om

2012-11-13 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om underhållsstöd SfU3 Justering Prop. 2012/13:16 Föredragande: JS 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4 Justering

2012-11-22 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP 3. Vissa internationella socialavgiftsfrågor SfU4

2012-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor om ett gemensamt europeiskt asylsystem och om Stockholmsprogrammet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

2012-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-12-11 08:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering Fortsatt beredning Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL närvarar 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-12-11 08:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Justering Utskottsinitiativ Föredragande: KS 3. Migration och asylpolitik SfU7 Beredning Motioner

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-02-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på socialpolitikens område Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 3. Övriga aktuella EU-frågor

2013-02-21 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-02-14 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling GFMD 20132014 Statsrådet Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet och statsrådet

2013-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Nordisk konvention om social trygghet SfU5 Departementsrådet Petter Odmark och departementssekreterare Johanna Evjen, Socialdepartementet Justering

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-24 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-01-24 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering Fortsatt beredning 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Ev. tisdagen den 29 januari

2013-01-24 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Tisdag 2013-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess SfU3y Justering Prop. 2012/13:45 och motioner Föredragande: MP 3. Utskottsinitiativ om rehabilitering

2013-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-15 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Fråga om yttrande till JuU Prop. 2012/13:45 och motioner Föredragande: MP 3. Utskottsinitiativ om

2013-01-15 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-01-31 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om rehabilitering tillbaka till arbete SfU6 Ev. justering Föredragande: KS 3. Nordisk konvention om social trygghet SfU5

2013-01-31 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-03-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information om Frontex Statssekreterare Martin Valfridsson m.fl.Justitiedepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2013-03-21 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-03-07 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd SfU4y Justering Prop. 2012/13:58 och motioner Föredragande: KH 3. Migration och asylpolitik

2013-03-07 10:30:00