Dokument & lagar (28 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00 Plats:

2017-03-24 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:9 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:8 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor och vattenrätt

2004-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:7. 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2003-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Genomgång av mål- och resultatredovisningen inom politikområde 31 Bostadspolitik i budgetpropositionen för 2004 Cecilia Forsberg

2003-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:4. 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om hyresrätt och bostadsrätt

2003-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:3. 2. Justering av yttrande 2003/04:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2003-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:2. 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen prop. 2003/04:1 avseende fördelningen på utgiftsområden

2003-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:23 2. Föredragning av förslag i den ekonomiska vårpropositionen prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget

2004-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:22 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU12 Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag JB 3.

2004-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Sammanträdet inleds av förste vice ordföranden 2. Val av ordförande 3. Ordföranden övertar ledningen av sammanträdet 4. Justering

2004-04-20 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:19 2. Föredragning av förslag i proposition 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens

2004-04-15 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:1. 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU2 Tredimensionell fastighetsindelning BB3. Redovisning av

2003-10-02 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:19 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:18 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU8 Bostadsförsörjningsfrågor AL 3. Ev. övriga frågor Bilagor 1. Utkast till betänkande 2003/04:BoU8 till punkt 2

2004-04-01 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:17 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU7 Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. LO/BB

2004-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:17 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av resultatet av bostadsmarknadsenkäten vad avser riktlinjer för bostadsförsörjningen m.m. av företrädarna för Boverket:

2004-03-18 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:15 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2003 om bostadsförsörjningsfrågor

2004-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädarna för forskningsprojektet Ljudlandskap för bättre hälsa: Måns Lönnroth, vd Mistra, Evy Öhrström, docent

2004-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:13 2. Justering av yttrande 2003/04:BoU2y Fastighetsbeskattningen m.m. JB Bilagor Utkast till

2004-03-04 08:30:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:12 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Justering av

2004-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:11 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Ev. fortsatt

2004-02-10 11:00:00

Paginering