Dokument & lagar (55 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:17 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU7 Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. LO/BB

2004-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:17 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av resultatet av bostadsmarknadsenkäten vad avser riktlinjer för bostadsförsörjningen m.m. av företrädarna för Boverket:

2004-03-18 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:15 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2003 om bostadsförsörjningsfrågor

2004-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädarna för forskningsprojektet Ljudlandskap för bättre hälsa: Måns Lönnroth, vd Mistra, Evy Öhrström, docent

2004-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:13 2. Justering av yttrande 2003/04:BoU2y Fastighetsbeskattningen m.m. JB Bilagor Utkast till

2004-03-04 08:30:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:12 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Justering av

2004-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:11 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Ev. fortsatt

2004-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ3-57 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:10 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om byggfrågor m.m. AL 3. Ev.

2004-02-05 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Sammanträffande med riksrevisor Kjell Larsson och avdelningscheferna Rutger Banefelt och Gina Funnemark från Riksrevisionen. 2.

2004-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:28. 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning jämte

2003-09-18 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:26 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU13 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät LO

2004-05-27 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om producentansvarsförsäkringar t.ex. för mobiltelefonimaster och vindkraftverk av Anders Sverkman vd för Länsförsäkringar

2004-05-13 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information av företrädaren för Fonden för fukt- och mögelskador kanslichef Johan Hedström 2. Justering av protokoll 2003/04:24

2004-05-11 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:21 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU9 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler

2004-04-29 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:5. 2. Föredragning av förslag i budgetproposition och motioner om bostadspolitikens inriktning m.m.

2003-10-30 10:00:00