Dokument & lagar (164 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-32 RÖ 5-30 1. Information från UD om Ukraina m.m. Lokal: FöU:s sessionssal RÖ 5-32 Information tillsammans med FöU Utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD 2. ca kl. 11.30 Information från

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Måndag 2014-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-03 10:00 Plats: Skandiasalen 1. Inför extra FAC utrikesråd Information tillsammans med EU-nämnden Kabinettsekreterare Frank Belfrage, UD 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 11.00

2014-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 5-30 1. Sverige i Arktiska rådet UU14 Justering Skrivelse 2013/14:50 och motioner Föredragande: BMH 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Information om den elektroniska

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Sverige i Arktiska rådet UU14 Fortsatt beredning Skrivelse 2013/14:50 och motioner Föredragande: BMH 2. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Beredning Motioner

2014-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14: Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14: Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14: Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Aktuella EU-frågor 4. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: EK 5. Interparlamentariska

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Information från expertgruppen för biståndsanalys EBA Lars Heikensten, ordförande 2. Justering av protokoll 3. Sverige i Arktiska rådet UU14 Beredning Skrivelse 2013/14:50 och

2014-01-30 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Kommissionens arbetsprogram 2014 UU4 Justering KOM2013 739 Föredragande: IS 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-16 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-16 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen UU13 Justering Skrivelse 2013/14:29 Motioner Föredragande: SE 2. Meddelande om Kommissionens arbetsprogram UU4 Fortsatt

2014-01-16 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:45

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-12 08:45 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens arbetsprogram 2014 UU4 Granskning KOM2013 739 Föredragande: IS 4. Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen

2013-12-12 08:45:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 5-30 1. Kl. 10:00 Sverige i Arktiska rådet effektivt utbyte av medlemskapet RiR 2013:9 Information tillsammans med MjU Riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen Revisionsledare Anne Wisten,

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-12-05 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos

2013-12-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering Proposition 2013/14:1 och motioner Föredragande: BMH 2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering Proposition

2013-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos

2013-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-11-26 kl. 12:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-11-26 12:00 Plats: RÖ5-30 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Ordföranden tar över

2013-11-26 12:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Östliga partnerskapet Information Utrikesrådet Torbjörn Sohlström, UD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 28

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Fortsatt beredning Proposition 2013/14:1 och motioner Faktapromemoria 2012/13:FPM152

2013-11-21 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Kvinnor, fred och säkerhet UU7 Justering Motioner Föredragande: AE 2. Överläggning i EU-frågor Överläggning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 3. Inför utrikesrådet FAC

2013-11-14 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott med anledning av proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella

2013-11-07 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Utrikesförvaltningen UU1y Justering Prop. 2013/14:1 Motioner Föredragande: BMH 2. Internationellt utvecklingssamarbete Information Biståndsminister Hillevi Engström, UD 3. Justering

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-24 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-24 09:30 Plats: RÖ 5-30 och RÖ 5-32 8-10 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Fråga om yttrande till KU Föredragande: IS 4. Utrikesförvaltningen

2013-10-24 09:30:00