Dokument & lagar (138 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:20 Fredag 2016-12-16 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2016-12-16 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Statens budget för 2017 (FiU10) Justering Föredragande: JNy 4. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera

2016-12-16

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2016-10-25 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Förändringar av fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD) Överläggning Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Ändrade regler för europeiska riskkapitalfonder

2016-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid : 2016-10-20 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6) Justering Skrivelse 2015/16:130, motioner Föredragande: PE 4.

2016-10-20 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:7 Tisdag 2016-10-18 kl. 10:45

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid : 2016-10-18 10:45 Plats : Skandiasalen 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings-

2016-10-18 10:45:00

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2016-10-13 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6) Beredning Skrivelse 2015/16:130 Föredragande: PE 4. Nytt regelverk

2016-10-13 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:5 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid : 2016-10-11 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU8) Beredning Skrivelse 2015/16:102 Föredragande: ACT 4. Redovisning

2016-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid : 2016-09-29 10:30 Plats : Skandiasalen Kl. 10.30- ca. kl. 10.40 (enbart finansutskottet) 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens årliga rapport (FiU9) Justering Redogörelse

2016-09-29 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid : 2016-09-27 10:00 Plats : Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson 2. Nästa sammanträde Torsdag den 29

2016-09-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-01-19 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 (FiU15) Beredning Skrivelse

2017-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-01-17 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Återhämtning och resolution av centrala motparter Överläggning Finansmarknadsminister Per Bolund Statssekreterare Ulf Holm 2016/17:FPM38, KOM(2016)856 2.

2017-01-17 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-01-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-01-12 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Information om förändringar i Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken Marianne Nessén, chef avdelningen för penningpolitik 2. Anmälningar 3.

2017-01-12 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid : 2016-09-22 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) (FiU12) Justering Prop. 2015/16:170 Föredaragande: JN 3. Inhämtande av yttrande över förslag

2016-09-22 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2016-12-13 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Riksbanksfullmäktiges presidium 2. Justering av protokoll 3. Statens budget för 2017 (FiU10) Beredning Föredragande: JNy 4. Kommissionens arbetsprogram

2016-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2016-12-08 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) Justering Prop. 2016/17:1, UO 2, motioner Föredragande:

2016-12-08 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2016-12-01 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. IMF Artikel 4 och FSAP Craig Beaumont, IMF 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde Tisdag 6 december kl. 11.00 Bilagor 1. Artikel 4 och FSAP 3. Protokoll 2016/17:16

2016-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2016-11-29 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Kommissionens förslag om ändringar i förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) Överläggning Finansminister Magdalena Andersson 2.

2016-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2016-11-24 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) Beredning Proposition 2016/17:1 UO 2 Föredragande: KS 4.

2016-11-24 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2016-11-17 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Statens budget 2017 – Rambeslutet (FiU1) Justering Prop. 2016/17:1, motioner, yttranden från andra utskott Föredragande:

2016-11-17 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:13 Tisdag 2016-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid : 2016-11-15 10:00 Plats : Förstakammaren kl.10.00-12.00 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick kl.12.00 2.

2016-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid : 2016-11-10 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Överläggning Statssekreterare Max Elger Samråd Ekofin budget 2. Ränteexperter Harry Flam, Professor, Stockholms universitet Elisabeth Kopelman,

2016-11-10 10:30:00