Dokument & lagar (154 träffar)

Omröstning 2012/13:NU24p1 Grönbok om EU:s klimat- och energipolitik till 2030

Votering: betänkande 2012/13:NU24 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030, förslagspunkt 1 Grönbok om EU:s klimat- och energipolitik till 2030 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2013-06-17 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2013-06-17

Omröstning 2012/13:NU22p1 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

Votering: betänkande 2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt Riksdagen avslår motion 2012/13:N12 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2012/13:142 till handlingarna. Datum: 2013-06-17 Omröstning i

2013-06-17

Omröstning 2012/13:NU21p2 Skyddstid och översyn av upphovsrätten

Votering: betänkande 2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt, förslagspunkt 2 Skyddstid och översyn av upphovsrätten Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. MP, V yrkande 1 och 2012/13:N237 av Penilla Gunther KD yrkandena 1-3. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan

2013-06-17

Omröstning 2012/13:NU20p1 Handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder

Votering: betänkande 2012/13:NU20 Granskning av handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder, förslagspunkt 1 Handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2013-04-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU17p1 Biogas

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Biogas Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ409 av Josef Fransson SD yrkandena 1, 7 och 8, 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 15, 2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. S yrkande 4, 2012/13:N280 av Christer Adelsbo m.fl. S2012/13:N314

2013-04-18

Omröstning 2012/13:NU17p6 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 6 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N242 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson båda S och 2012/13:N406 av Lise Nordin MP yrkande 2. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V

2013-04-18

Omröstning 2012/13:NU17p2 Vindkraft

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 2 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N214 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng båda M2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:N267 av Peter Jeppsson m.fl. SDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-18

Omröstning 2012/13:NU16p1 Naturgasfrågor

Votering: betänkande 2012/13:NU16 Naturgasfrågor, förslagspunkt 1 Naturgasfrågor Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen 2005:403Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:85 och avslår motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall SDDatum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU14p3 Förbud mot uranbrytning

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Förbud mot uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 8, 2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:N277 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg båda S2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p5 Utvinning av skiffergas

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 5 Utvinning av skiffergas Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N334 av Lotta Hedström och Mats Pertoft båda MP yrkandena 4 och 6 samt 2012/13:N336 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkandena 3 och 4. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p4 Moratorium mot uranprospektering

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Moratorium mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 85 0 0 27

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p7 Samverkansprogram och ökat nordiskt samarbete

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 7 Samverkansprogram och ökat nordiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 1 och 2012/13:N218 av Sven-Erik Bucht SDatum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP,

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p1 Mineralersättningens utformning

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 1 Mineralersättningens utformning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 3 och 2012/13:N374 av Jan Ericson MDatum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU13p6 Svenska exportorgan

Votering: betänkande 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 6 Svenska exportorgan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U206 av Hans Linde m.fl. V yrkande 5, 2012/13:N203 av Caroline Szyber KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 23 och 24, 2012/13:N220 av Jonas Eriksson och Bodil

2013-04-17

Omröstning 2012/13:NU13p3 Rättvis handel

Votering: betänkande 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 3 Rättvis handel Riksdagen avslår motion 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 97

2013-04-17

Omröstning 2012/13:NU13p2 Insyn i handelspolitiken

Votering: betänkande 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Insyn i handelspolitiken Riksdagen avslår motion 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. V yrkande 12. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M

2013-04-17

Omröstning 2012/13:NU13p1 Frihandel

Votering: betänkande 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Frihandel Riksdagen avslår motion 2012/13:N206 yrkandena 16 och 17. Datum: 2013-04-17 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 97 0 0 10 MP 0 0 20 5

2013-04-17

Omröstning 2012/13:NU13p7 Statens stöd till företag

Votering: betänkande 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Statens stöd till företag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N254 av Kerstin Engle S2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. S yrkande 9, 2012/13:N319 av Olle Thorell S och 2012/13:N322 av Sven-Erik Bucht SDatum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan

2013-04-17

Omröstning 2012/13:NU13p4 Handel och jämställdhet

Votering: betänkande 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Handel och jämställdhet Riksdagen avslår motion 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. V yrkande 4. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M

2013-04-17

Omröstning 2012/13:NU12p6 Smarta nät

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 6 Smarta nät Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N355 och 2012/13:N366 yrkande 16. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96 0 0 11

2013-04-24