Dokument & lagar (49 träffar)

Omröstning 2013/14:FöU12p1 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Votering: betänkande 2013/14:FöU12 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser, förslagspunkt 1 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Riksdagen avslår motion 2013/14:Fö6 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2013/14:185 till handlingarna. Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2014-06-17

Omröstning 2013/14:FöU11p8 Brandkåren

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 8 Brandkåren Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 94 0 0 13 MP 0 17 0 8

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU11p7 Civilförsvar m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 7 Civilförsvar m.m. Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 94 0 0 13 MP 1 16

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU11p6 Den enskildes roll i krisberedskapen

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 6 Den enskildes roll i krisberedskapen Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 94

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU11p5 Livsmedels- och dricksvattenförsörjning

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 5 Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 94 0

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU9p9 Finansieringen av Hemvärnet

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 9 Finansieringen av Hemvärnet Riksdagen avslår motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p5 Vindkraft

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 5 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. MP och 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD yrkande 42. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej Avstående

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p3 Natoverksamhet på svenska övnings- och skjutfält

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 3 Natoverksamhet på svenska övnings- och skjutfält Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. V yrkande 4 och 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 9. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p1 Grundorganisatoriska frågor m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 1 Grundorganisatoriska frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD yrkandena 7, 22, 25 och 26, 2013/14:Fö207 av Krister Hammarbergh M och 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD yrkandena 25, 35, 40 och 41.

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p2 Skjutfält och övningsverksamhet m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 2 Skjutfält och övningsverksamhet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö218 av Sten Bergheden M2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 1, 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 1-3, 2013/14:Fö211 av Peter

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU7p6 Väsentliga säkerhetsintressen och försvarsindustristrategi

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 6 Väsentliga säkerhetsintressen och försvarsindustristrategi Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD yrkande 10, 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 5 och 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD yrkande 24. Datum:

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU7p3 Nordiskt samarbete m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 3 Nordiskt samarbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 5, 2012/13:Fö244 av Isabella Jernbeck M2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD yrkande 3, 2012/13:Fö253 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkandena 1 och 2,

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU7p1 Säkerhetsstrategi och anpassad hotbild

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Säkerhetsstrategi och anpassad hotbild Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö222 av Göran Pettersson M2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkandena 1 och 20, 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkandena 1, 10 och 15 samt 2013/14:Fö246

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU7p7 Försvarsexportmyndigheten

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Försvarsexportmyndigheten Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 13 och 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 8. Datum: 2014-01-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU7p5 Svenska insatser

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Svenska insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 9, 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 16, 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD yrkande 1, 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU7p4 Östersjöområdet

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 4 Östersjöområdet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkandena 2 och 3, 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt S2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkandena 6-8, 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkandena

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU7p2 Det svenska försvarets förmåga

Votering: betänkande 2013/14:FöU7 Försvarspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Det svenska försvarets förmåga Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö212 av Anna Steele FP2011/12:Fö217 av Anna Steele FP2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 4, 2012/13:Fö232 av Anna Steele FP2012/13:Fö235 av Anna Steele FP och 2013/14:Fö247

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU6p7 Elsäkerhet

Votering: betänkande 2013/14:FöU6 Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m.förslagspunkt 7 Elsäkerhet Riksdagen avslår motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson SDatum: 2014-01-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 98 0 14

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU6p6 Kärnavfallsavgiften

Votering: betänkande 2013/14:FöU6 Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m.förslagspunkt 6 Kärnavfallsavgiften Riksdagen avslår motion 2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2014-01-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-01-29

Omröstning 2013/14:FöU6p5 Säkerheten vid kärnkraftverk

Votering: betänkande 2013/14:FöU6 Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m.förslagspunkt 5 Säkerheten vid kärnkraftverk Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani båda S och 2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. SDatum: 2014-01-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-01-29

Paginering