Dokument & lagar (96 träffar)

Omröstning 2015/16:FöU12 Elsäkerhet

Votering: betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet, förslagspunkt 2 Elsäkerhet Datum: 2016-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 10 SD 0 37 0 11 MP 25 0 0 0 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 17 0 0 2 KD

2016-06-08

Riksdagsskrivelse 2015/16:265

Riksdagsskrivelse 2015/16:265 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-08

Riksdagsskrivelse 2015/16:265 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:265 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Votering: betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel, förslagspunkt 1 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Datum: 2016-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 5 M 77 0 0 7 SD 40 0 0 8 MP 21 0 0

2016-05-25

Omröstning 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Votering: betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel, förslagspunkt 2 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Datum: 2016-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 5 M 77 0 0 7 SD 0 40 0 8 MP 21 0 0

2016-05-25

Omröstning 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Votering: betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands, förslagspunkt 2 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Datum: 2016-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 5 M 76 0 1 7 SD 0

2016-05-25

Omröstning 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Votering: betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands, förslagspunkt 1 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Datum: 2016-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 5 M 77 0 0 7 SD 40

2016-05-25

Omröstning 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Votering: betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands, förslagspunkt 3 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Datum: 2016-05-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 5 M 0 77 0 7

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:257

Riksdagsskrivelse 2015/16:257 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:257 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:257 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:248 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:248 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:247

Riksdagsskrivelse 2015/16:247 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:247 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:247 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:225

Riksdagsskrivelse 2015/16:225 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU10 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:225 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:225 (pdf, 52 kB)

Omröstning 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

Votering: betänkande 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Datum: 2016-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96

2016-04-20

Omröstning 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

Votering: betänkande 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Datum: 2016-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96

2016-04-20

Omröstning 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

Votering: betänkande 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor, förslagspunkt 2 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor Datum: 2016-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 95 0 17 M

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:203

Riksdagsskrivelse 2015/16:203 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:203 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:203 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:200

Riksdagsskrivelse 2015/16:200 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:200 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:200 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:199 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:199 (pdf, 52 kB)

Omröstning 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

Votering: betänkande 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75

2016-04-06

Riksdagsskrivelse 2015/16:189

Riksdagsskrivelse 2015/16:189 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-06

Riksdagsskrivelse 2015/16:189 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:189 (pdf, 54 kB)

Omröstning 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig

Votering: betänkande 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig, förslagspunkt 17 Beredskap för kris och krig Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 1 12 M 0 0 75 9 SD 0 44 0 4 MP 22 0 2 1 C 0 0 21 1 V

2016-03-16