Dokument & lagar (56 träffar)

Skrivelse 2013/14:255

prop 2013/14 255 Regeringens skrivelse 2013/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om Skr. regeringens och Försvarsmaktens genomförande 2013/14:255 av riksdagens beslut om försvaret Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 september 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet


Utskottsberedning: 2014/15:FöU103 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:255 (pdf, 4764 kB)

Omröstning 2013/14:FöU12p1 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Votering: betänkande 2013/14:FöU12 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser, förslagspunkt 1 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Riksdagen avslår motion 2013/14:Fö6 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2013/14:185 till handlingarna. Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:353

Riksdagsskrivelse 2013/14:353 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU12 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:353 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:353 (pdf, 47 kB)

Omröstning 2013/14:FöU11p8 Brandkåren

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 8 Brandkåren Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 94 0 0 13 MP 0 17 0 8

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU11p7 Civilförsvar m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 7 Civilförsvar m.m. Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 94 0 0 13 MP 1 16

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU11p6 Den enskildes roll i krisberedskapen

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 6 Den enskildes roll i krisberedskapen Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 94

2014-06-12

Omröstning 2013/14:FöU11p5 Livsmedels- och dricksvattenförsörjning

Votering: betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, förslagspunkt 5 Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Datum: 2014-06-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 94 0

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:324

Riksdagsskrivelse 2013/14:324 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:324 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:324 (pdf, 46 kB)

Omröstning 2013/14:FöU9p9 Finansieringen av Hemvärnet

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 9 Finansieringen av Hemvärnet Riksdagen avslår motion 2013/14:Fö214 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p5 Vindkraft

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 5 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö216 av Lise Nordin m.fl. MP och 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD yrkande 42. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej Avstående

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p3 Natoverksamhet på svenska övnings- och skjutfält

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 3 Natoverksamhet på svenska övnings- och skjutfält Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. V yrkande 4 och 2013/14:U209 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 9. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p1 Grundorganisatoriska frågor m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 1 Grundorganisatoriska frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD yrkandena 7, 22, 25 och 26, 2013/14:Fö207 av Krister Hammarbergh M och 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD yrkandena 25, 35, 40 och 41.

2014-03-19

Omröstning 2013/14:FöU9p2 Skjutfält och övningsverksamhet m.m.

Votering: betänkande 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.förslagspunkt 2 Skjutfält och övningsverksamhet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö218 av Sten Bergheden M2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 1, 2013/14:Fö202 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 1-3, 2013/14:Fö211 av Peter

2014-03-19

Riksdagsskrivelse 2013/14:179

Riksdagsskrivelse 2013/14:179 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU10 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall genomförande av kärnavfallsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 mars 2014 Per Westerberg Annalena

2014-03-19

Riksdagsskrivelse 2013/14:179 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:179 (pdf, 45 kB)

Proposition 2013/14:144

Regeringens proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och Prop. redovisning av krisberedskapens utveckling 2013/14:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:144 (pdf, 1531 kB)

Omröstning 2013/14:FöU5p3 Samarbetsavtal med USA

Votering: betänkande 2013/14:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 3 Samarbetsavtal med USA Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö256 yrkande 3 och 2013/14:N441 yrkande 16. Datum: 2014-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP, V Parti Ja

2014-02-26

Omröstning 2013/14:FöU5p2 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun)

Votering: betänkande 2013/14:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Siun Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö2, 2013/14:Fö3 yrkande 3, 2013/14:Fö4 yrkande 1 och 2013/14:Fö257 yrkande 47. Datum: 2014-02-26 Omröstning

2014-02-26

Omröstning 2013/14:FöU5p1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Votering: betänkande 2013/14:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö3 yrkandena 1, 2 och 4, 2013/14:Fö4 yrkande 2, 2013/14:Fö244, 2013/14:Fö256 yrkandena 1 och

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:155

Riksdagsskrivelse 2013/14:155 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU8 Dammsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:155 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:155 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:154

Riksdagsskrivelse 2013/14:154 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:154 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:154 (pdf, 46 kB)
Paginering