Dokument & lagar (421 träffar)

Riksdagsskrivelse 1968:301

2 Riksdagens skrivelse nr 300301 år 1968 Nr 300 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med förslag till lag angående ändring i lagen om polisregister jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 21 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:301 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:300

2 Riksdagens skrivelse nr 300301 år 1968 Nr 300 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med förslag till lag angående ändring i lagen om polisregister jämte följdmotioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 21 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:300 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:299

Nr 29832Jf Riksdagens skrivelse nr 298299 år 1968 1 Nr 298 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. godkännande av konsularkonvention mellan Sverige och De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Utrikesutskottets utlåtande nr 8 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:299 (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:298

Nr 29832Jf Riksdagens skrivelse nr 298299 år 1968 1 Nr 298 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. godkännande av konsularkonvention mellan Sverige och De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Utrikesutskottets utlåtande nr 8 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:298 (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:297

16 Riksdagens skrivelse nr 296297 år 1968 Nr 296 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. dels redogörelse för verksamhéten inom Europarådets ministerkommitté under år 1967, dels redogörelse för Europarådets församlingssessioner under år 1967. Utrikesutskottets utlåtande nr 6 Till Konungen Med överlämnande av ett

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:297 (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:296

16 Riksdagens skrivelse nr 296297 år 1968 Nr 296 Riksdagens skrivelse till Konungen ang. dels redogörelse för verksamhéten inom Europarådets ministerkommitté under år 1967, dels redogörelse för Europarådets församlingssessioner under år 1967. Utrikesutskottets utlåtande nr 6 Till Konungen Med överlämnande av ett

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:296 (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:295

Riksdagens skrivelse nr 294295 år 1968 15 Nr 294 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om mervärdeskatt, m. m. jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 45 Till Konungen Under åberopande av bevillningsutskottets av riksdagen godkända betänkande

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:295 (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:294

Riksdagens skrivelse nr 294295 år 1968 15 Nr 294 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om mervärdeskatt, m. m. jämte motioner. Bevillningsutskottets betänkande nr 45 Till Konungen Under åberopande av bevillningsutskottets av riksdagen godkända betänkande

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:294 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:293

14 Riksdagens skrivelse nr 292293 år 1968 Nr 292 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni nr 1/29 om hyresreglering m. m. och om fortsatt giltighet av lagen, m. m.i vad propositionen hänvisats till statsutskottet. Statsutskottets

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:293 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:292

14 Riksdagens skrivelse nr 292293 år 1968 Nr 292 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni nr 1/29 om hyresreglering m. m. och om fortsatt giltighet av lagen, m. m.i vad propositionen hänvisats till statsutskottet. Statsutskottets

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:292 (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:277

6 Riksdagens skrivelse nr 276277 år 1968 Nr 276 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut, m. m.såvitt propositionen hänvisats till bevillningsutskottet. Bevillningsutskottets betänkande

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:277 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:276

6 Riksdagens skrivelse nr 276277 år 1968 Nr 276 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut, m. m.såvitt propositionen hänvisats till bevillningsutskottet. Bevillningsutskottets betänkande

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:276 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:269

2 Riksdagens skrivelse nr 268269 år 1968 Nr 268 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående den framtida dispositionen av vissa s. k. häradsjordar. Jordbruksutskottets utlåtande nr 31 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:269 (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:268

2 Riksdagens skrivelse nr 268269 år 1968 Nr 268 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående den framtida dispositionen av vissa s. k. häradsjordar. Jordbruksutskottets utlåtande nr 31 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets utlåtande nr

1968-05-30

Riksdagsskrivelse 1968:268 (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:291

Riksdagens skrivelse nr 290291 åtr 1968 13 Nr 290 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond angående verkställd granskning av stiftelsens verksamhet och förvaltning under år 1967. Bankoutskottets memorial nr 42 Till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Med överlämnande

1968-05-28

Riksdagsskrivelse 1968:291 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:290

Riksdagens skrivelse nr 290291 åtr 1968 13 Nr 290 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond angående verkställd granskning av stiftelsens verksamhet och förvaltning under år 1967. Bankoutskottets memorial nr 42 Till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Med överlämnande

1968-05-28

Riksdagsskrivelse 1968:290 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:289

12 Riksdagens skrivelse nr 288289 år 1968 Nr 288 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgift inom den allmänna försäkringen. Andra lagutskottets utlåtande nr 43 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr

1968-05-28

Riksdagsskrivelse 1968:289 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:288

12 Riksdagens skrivelse nr 288289 år 1968 Nr 288 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgift inom den allmänna försäkringen. Andra lagutskottets utlåtande nr 43 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr

1968-05-28

Riksdagsskrivelse 1968:288 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:287

Riksdagens skrivelse nr 286287 år 1968 11 Nr 286 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning dv Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni 191f2 nr Jf29 om hyresreglering m. m. och om fortsatt giltighet av lagen, m. m.jämte motioner. Tredje lagutskottets utlåtande nr 50 Till

1968-05-28

Riksdagsskrivelse 1968:287 (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:286

Riksdagens skrivelse nr 286287 år 1968 11 Nr 286 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning dv Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 juni 191f2 nr Jf29 om hyresreglering m. m. och om fortsatt giltighet av lagen, m. m.jämte motioner. Tredje lagutskottets utlåtande nr 50 Till

1968-05-28

Riksdagsskrivelse 1968:286 (pdf, 120 kB)