Dokument & lagar (1 273 träffar)

Statens offentliga utredningar 2013:86

Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar Delbetänkande av Luftförsvarskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:86 (pdf, 603 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:70

sou 2013 70 Säker utveckling Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Betänkande av Utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Stockholm 2013 SOU 2013:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:70 (pdf, 2621 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:64

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen DELBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:64

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:64 (pdf, 3890 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:5

sou 2013 5 Djurhållning och miljön hantering av risker och möjligheter med stallgödsel Betänkande av Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Stockholm 2013 SOU 2013:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:5 (pdf, 4378 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:22

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:22 (pdf, 591 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:18

Regeringsbeslut av ett statsråd SRÄ Betänkande av Utredningen om lagen om särskilda regeringsärenden Stockholm 2013 SOU 2013:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:18 (pdf, 857 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:82

Begravning återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats Betänkande av Utredningen om vissa begravningsfrågor Stockholm 2013 SOU 2013:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2013-12-17

Statens offentliga utredningar 2013:82 (pdf, 928 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:9

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:9 Sverige i Arktiska rådet effektivt utbyte av medlemskapet RIKSREVISIONEN RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-05-07 DNR: 31-2012-1258 RIR 2013:9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2013-05-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:9 (pdf, 1172 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:35

sou 2013 35 En ny lag om personnamn Betänkande av Namnlagskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:35 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2013-05-28

Statens offentliga utredningar 2013:35 (pdf, 3841 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:36

Disciplinansvar i ett reformerat försvar Betänkande av Disciplinansvarsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2013-05-30

Statens offentliga utredningar 2013:36 (pdf, 2277 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:37

sou 2013 37 Begripliga beslut på migrationsområdet Betänkande av Migrationsspråkutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:37 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-05-30

Statens offentliga utredningar 2013:37 (pdf, 1984 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:47

Effektivare bredbandsstöd Delbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2013 SOU 2013:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-06-12

Statens offentliga utredningar 2013:47 (pdf, 2574 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:41

sou 2013 41 Förskolegaranti Betänkande av Utredningen om förskoleplats i tid Stockholm 2013 SOU 2013:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-06-14

Statens offentliga utredningar 2013:41 (pdf, 4309 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:38 Del 1 av 2

sou 2013 38 d1 Vad bör straffas Del 1 Betänkande av Straffrättsanvändningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2013-06-12

Statens offentliga utredningar 2013:38 Del 1 av 2 (pdf, 2251 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:46

sou 2013 46 Beskattning av mikroproducerad el m.m. Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Stockholm 2013 SOU 2013:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-06-14

Statens offentliga utredningar 2013:46 (pdf, 5851 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:43

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2013 SOU 2013:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-06-17

Statens offentliga utredningar 2013:43 (pdf, 1515 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:48

Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet Delbetänkande av Patentlagsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-06-18

Statens offentliga utredningar 2013:48 (pdf, 1002 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:7

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER RiR 2013:7 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram BOSTADSTILLÄGG OCH ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL PENSIONÄRER NÅR FÖRMÅNERNA FRAM RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBARA PENSIONER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-05-03 DNR: 31-2012-0242 RIR 2013:7

2013-05-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:7 (pdf, 459 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:8

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:8 Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser ENERGIEFFEKTIVISERING INOM INDUSTRIN EFFEKTER AV STATENS INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-05-06 DNR: 31-2012-0490 RIR 2013:8 Härmed

2013-05-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:8 (pdf, 719 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:53

sou 2013 53 d1 Privata utförare kontroll och insyn Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden Stockholm 2013 SOU 2013:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2013-06-28

Statens offentliga utredningar 2013:53 (pdf, 2605 kB)