Dokument & lagar (60 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:395 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:395 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:370

Riksdagsskrivelse 2013/14:370 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:370 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:370 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:342

Riksdagsskrivelse 2013/14:342 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU31 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:342 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:342 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:251

Riksdagsskrivelse 2013/14:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU34 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:251 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:251 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:250

Riksdagsskrivelse 2013/14:250 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU29 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:250 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:250 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:249

Riksdagsskrivelse 2013/14:249 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU28 Informationsutbytesavtal med Liberia får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:249 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:249 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:248

Riksdagsskrivelse 2013/14:248 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU27 Informationsutbytesavtal med Qatar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:248 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:248 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:247

Riksdagsskrivelse 2013/14:247 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:247 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:247 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:246

Riksdagsskrivelse 2013/14:246 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU25 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-08

Riksdagsskrivelse 2013/14:246 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:246 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:233

Riksdagsskrivelse 2013/14:233 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU30 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:233 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:233 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:203

Riksdagsskrivelse 2013/14:203 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU21 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-03

Riksdagsskrivelse 2013/14:203 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:203 (pdf, 47 kB)

Omröstning 2013/14:SkU24p4 Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 4 Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 1, 2013/14:Sk6 yrkande 1 och 2013/14:Sk7 yrkande 1. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU24p1 Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 1 Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU24p2 Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 2 Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 3, 2013/14:Sk6 yrkande 4 och 2013/14:Sk7 yrkande 3. Datum: 2014-03-26 Omröstning

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p2 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 2 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk205 av Jan Ertsborn FP2013/14:Sk222 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson båda S2013/14:Sk227 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm båda MP yrkande 1, 2013/14:Sk232 av Ulrika Karlsson i Uppsala

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p13 Reseavdrag

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 13 Reseavdrag Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk300 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl båda C i denna del, 2013/14:Sk335 av Hans Backman FP2013/14:Sk336 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster båda FP i denna del, 2013/14:Sk341 av Mats Pertoft

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein båda S2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10, 2013/14:Sk413 av Gunnar Sandberg m.fl. S och 2013/14:Sk420 av Ann-Christin

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p11 HUS-avdrag

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 11 HUS-avdrag Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk209 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell båda KD2013/14:Sk219 av Sten Bergheden M yrkande 2, 2013/14:Sk224 av Stefan Svanström KD2013/14:Sk236 av Jan R Andersson M2013/14:Sk239 av Sedat Dogru M2013/14:Sk240

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p1 Översyn av skattesystemet

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 1 Översyn av skattesystemet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk201 av Jacob Johnson m.fl. V2013/14:Sk246 av Bo Bernhardsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:Sk312 av Mats Pertoft MP och 2013/14:Sk412 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda SDatum:

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:186

Riksdagsskrivelse 2013/14:186 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:186 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:186 (pdf, 47 kB)
Paginering