Dokument & lagar (160 träffar)

Omröstning 2013/14:KrU4p20 Fördelning av kulturtidskriftsstödet

Votering: betänkande 2013/14:KrU4 Läsa för livet, förslagspunkt 20 Fördelning av kulturtidskriftsstödet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson SD yrkande 7 och 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkande 21. Datum: 2013-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-12-12

Omröstning 2013/14:KrU4p27 Övriga biblioteksfrågor

Votering: betänkande 2013/14:KrU4 Läsa för livet, förslagspunkt 27 Övriga biblioteksfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr212 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda S och 2013/14:Kr334 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn båda SDDatum: 2013-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-12-12

Omröstning 2013/14:KrU4p13 Biblioteksersättningen och upphovsmännens villkor

Votering: betänkande 2013/14:KrU4 Läsa för livet, förslagspunkt 13 Biblioteksersättningen och upphovsmännens villkor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson SD yrkande 8, 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkande 18 och 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson båda MP yrkandena

2013-12-12

Omröstning 2013/14:KrU4p25 Bokmoms

Votering: betänkande 2013/14:KrU4 Läsa för livet, förslagspunkt 25 Bokmoms Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. V yrkande 4. Datum: 2013-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 95 0 0 12 MP 0 21 0

2013-12-12

Omröstning 2013/14:KrU1p10 Utvidga stödet till trossamfunden

Votering: betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 10 Utvidga stödet till trossamfunden Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr342 av Barbro Westerholm FP och 2013/14:Kr343 av Fredrik Schulte MDatum: 2013-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-12-12

Omröstning 2013/14:KrU1p8 Pensionerna på scenkonstområdet

Votering: betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 8 Pensionerna på scenkonstområdet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 15, 2013/14:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 2 och 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:117

Riksdagsskrivelse 2013/14:117 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU4 Läsa för livet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:117 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:117 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:116

Riksdagsskrivelse 2013/14:116 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:116 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:116 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:115

Riksdagsskrivelse 2013/14:115 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:115 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:115 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:114

Riksdagsskrivelse 2013/14:114 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:114 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:114 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:113

Riksdagsskrivelse 2013/14:113 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:113 (doc, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:113 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:112

Riksdagsskrivelse 2013/14:112 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:112 (doc, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:112 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:111

Riksdagsskrivelse 2013/14:111 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:110 till

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:111 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:111 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:110

Riksdagsskrivelse 2013/14:110 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:111 till

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:110 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:110 (pdf, 46 kB)

Omröstning 2013/14:KrU3p6 Speglingsuppdraget

Votering: betänkande 2013/14:KrU3 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019, förslagspunkt 6 Speglingsuppdraget Riksdagen godkänner regeringens förslag om att speglingsuppdraget ska spegla förhållandena i hela landet och den variation som finns i befolkningen. Därmed bifaller riksdagen proposition

2013-11-21

Omröstning 2013/14:KrU3p20 Granskningsnämndens uppdrag

Votering: betänkande 2013/14:KrU3 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019, förslagspunkt 20 Granskningsnämndens uppdrag Riksdagen godkänner regeringens förslag om förtydligande av granskningsnämndens roll. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 6 i denna del och avslår

2013-11-21

Omröstning 2013/14:KrU3p5 Förhandsprövning av nya tjänster

Votering: betänkande 2013/14:KrU3 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019, förslagspunkt 5 Förhandsprövning av nya tjänster Riksdagen godkänner regeringens förslag om förtydligande av vad som avses med försöksverksamhet och om anmälan till förhandsprövning. Därmed bifaller riksdagen proposition

2013-11-21

Omröstning 2013/14:KrU3p21 Uppdrag till Myndigheten för radio och tv

Votering: betänkande 2013/14:KrU3 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019, förslagspunkt 21 Uppdrag till Myndigheten för radio och tv Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr1 av Lars Ohly m.fl. V yrkandena 4 och 5 samt 2013/14:Kr2 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S yrkandena 4

2013-11-21

Omröstning 2013/14:KrU3p8 Ett stärkt kulturutbud

Votering: betänkande 2013/14:KrU3 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019, förslagspunkt 8 Ett stärkt kulturutbud Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr4 av Tina Ehn m.fl. MP yrkande 5 och 2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9. Datum: 2013-11-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-11-21

Omröstning 2013/14:KrU3p7 Minoritetsspråksuppdraget

Votering: betänkande 2013/14:KrU3 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019, förslagspunkt 7 Minoritetsspråksuppdraget Riksdagen godkänner regeringens förslag om att renodla minoritetsspråksuppdraget. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:164 punkt 2 i denna del och avslår motionerna

2013-11-21