Dokument & lagar (103 träffar)

Omröstning 2004/05:AU1p4 Övriga förslag om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 4 Övriga förslag om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 13, 2004/05:Ub440 yrkande 2, 2004/05:A218, 2004/05:A326, 2004/05:A356 yrkandena 11 och 12, 2004/05:A364, 2004/05:A375

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU2p1 Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22

Votering: betänkande 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, förslagspunkt 1 Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22 Riksdagen avslår motion 2004/05:A2 yrkande 1. Datum: 2004-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående

2004-12-01

Omröstning 2004/05:AU2p2 Sammanhållen lagstiftning

Votering: betänkande 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, förslagspunkt 2 Sammanhållen lagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A2 yrkande 2 och 2004/05:A3 yrkande 1. Datum: 2004-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, kd Parti Ja Nej

2004-12-01