Dokument & lagar (123 träffar)

Omröstning 2013/14:AU8p5 Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen

Votering: betänkande 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.förslagspunkt 5 Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen Datum: 2014-06-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 102 0 0 5

2014-06-24

Omröstning 2013/14:AU8p14 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Votering: betänkande 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.förslagspunkt 14 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Datum: 2014-06-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 102 0 0 5 MP 0

2014-06-24

Omröstning 2013/14:AU8p1 Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare

Votering: betänkande 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.förslagspunkt 1 Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare Riksdagen antar 2 kap. 12 c i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567Datum: 2014-06-24

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Riksdagsskrivelse 2013/14:369 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU10 Subventionerade anställningar för nyanlända får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:369 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:369 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Riksdagsskrivelse 2013/14:368 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:368 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:368 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:367

Riksdagsskrivelse 2013/14:367 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:367 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:367 (pdf, 47 kB)

Omröstning 2013/14:AU7p5 Deltidsbegränsningen

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 5 Deltidsbegränsningen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 12, 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans båda S2013/14:A274 av Christer Engelhardt S och 2013/14:A347 av Börje Vestlund SDatum:

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU7p4 Rätten att begränsa sitt arbetssökande

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 Rätten att begränsa sitt arbetssökande Riksdagen avslår motion 2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU7p3 Villkor för rätt till ersättning

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Villkor för rätt till ersättning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 5, 2013/14:A249 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S och 2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 8-11, 19 och 20. Datum:

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU7p1 Grundläggande principer för försäkringen

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Grundläggande principer för försäkringen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. S yrkande 1, 2013/14:A222 av Anders Sellström och Anders Andersson båda KD yrkandena 1 och 2, 2013/14:A223 av Jörgen Hellman m.fl. S2013/14:A282

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU6p5 Inhyrning av arbetskraft vid stadigvarande arbetskraftsbehov

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 5 Inhyrning av arbetskraft vid stadigvarande arbetskraftsbehov Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkande 14, 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 10, 2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson båda S yrkande 1 och

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p4 Upphörande av ett anställningsförhållande

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 4 Upphörande av ett anställningsförhållande Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 19, 2013/14:A208 av Hillevi Larsson S och 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p22 Ratifikation av ILO:s konvention nr 189

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 22 Ratifikation av ILO:s konvention nr 189 Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 15, 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 6 och 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 14. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p20 Rätt till heltid inom den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 20 Rätt till heltid inom den offentliga sektorn Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1 och 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 1. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 8, 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2, 2013/14:A256 av Caroline Helmersson Olsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:A288 av

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p19 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 19 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 1, 2013/14:A217 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson S2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 8, 2013/14:A315

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m.

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 16, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 2 och 4-7, 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa båda S2013/14:A369

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU5p4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf213 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S yrkande 1, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 14, 2013/14:A241 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda S2013/14:A320

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p16 Beställaransvar för arbetsmiljön

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 16 Beställaransvar för arbetsmiljön Riksdagen avslår motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 33. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p1 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 6 och 2013/14:A285 av Hillevi Larsson SDatum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-03-26