Dokument & lagar (123 träffar)

Omröstning 2013/14:AU5p8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:183

Riksdagsskrivelse 2013/14:183 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:183 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:183 (pdf, 47 kB)

Omröstning 2013/14:AU4p9 Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 9 Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck Riksdagen avslår motion 2013/14:A297. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 98 0 0 9 MP 24 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p3 Medlingsinstitutet

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 3 Medlingsinstitutet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A212 yrkande 1, 2013/14:A279 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:A292 yrkande 3. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p2 Jämställda löner

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 2 Jämställda löner Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A279 yrkande 1 och 2013/14:A292 yrkande 2. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 93 0 18 M 98 0 0 9

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p1 En jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 1 En jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A203, 2013/14:A218, 2013/14:A288 yrkande 2, 2013/14:A388 yrkande 3 och 2013/14:A405 yrkande 11. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:166

Riksdagsskrivelse 2013/14:166 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:166 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:166 (pdf, 46 kB)

Omröstning 2013/14:AU3p1 Ungdomars väg till arbete

Votering: betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete, förslagspunkt 1 Ungdomars väg till arbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. S2013/14:A4 av Mattias Karlsson SD och 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. MP samt lägger skrivelse 2013/14:35 till handlingarna. Datum: 2014-02-27

2014-02-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:157

Riksdagsskrivelse 2013/14:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:157 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:157 (pdf, 45 kB)

Omröstning 2013/14:AU2p6 Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 6 Insatser mot ungdomsarbetslösheten Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A214 av Teres Lindberg S2013/14:A233 av Fredrik Olovsson S2013/14:A286 av Helena Bouveng M2013/14:A289 av Billy Gustafsson S2013/14:A311 av Anna Wallén

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p5 Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 5 Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden M yrkande 5, 2013/14:A246 av Christer Adelsbo S2013/14:A253 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson båda C2013/14:A261

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 7, 2013/14:A252 av Jan Ericson M2013/14:A291 av Ann-Britt

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p3 Arbetsmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 3 Arbetsmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. S yrkande 2, 2013/14:N351 av Lars Eriksson m.fl. S yrkande 2, 2013/14:A373

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p2 Förslag om ändring i Arbetsförmedlingens registerlag

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 2 Förslag om ändring i Arbetsförmedlingens registerlag Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen 2002:546 om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Därmed bifaller riksdagen proposition

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p16 Dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 16 Dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser Riksdagen avslår motion 2013/14:A404 av Mattias Karlsson SDDatum: 2013-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:133

Riksdagsskrivelse 2013/14:133 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:133 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:133 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:111

Riksdagsskrivelse 2013/14:111 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:110 till

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:111 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:111 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:110

Riksdagsskrivelse 2013/14:110 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:111 till

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:110 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:110 (pdf, 46 kB)

Omröstning 2008/09:AU9p5 Arbetsplatsolyckor

Votering: betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.förslagspunkt 5 Arbetsplatsolyckor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 40, 2008/09:A261 av Inger Jarl Beck och Ronny Olander båda s2008/09:A316 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 8 och 2008/09:A356 av Göran Persson

2009-06-10

Omröstning 2008/09:AU9p14 Företagshälsovård

Votering: betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.förslagspunkt 14 Företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A201 av Inger Jarl Beck och Lars Mejern Larsson båda s yrkandena 1 och 2, 2007/08:A268 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad båda s2007/08:A277 av Christin Hagberg och Anders Karlsson

2009-06-10