Dokument & lagar (123 träffar)

Omröstning 2008/09:AU9p3 Arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.förslagspunkt 3 Arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A206 av Fredrik Olovsson s2007/08:A222 av Hillevi Larsson s2007/08:A265 av Thomas Strand m.fl. s2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. s yrkande 4, 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v yrkande

2009-06-10

Omröstning 2008/09:AU8p1 Försöksverksamhet med sfi-bonus

Votering: betänkande 2008/09:AU8 Försöksverksamhet med sfi-bonus, förslagspunkt 1 Försöksverksamhet med sfi-bonus Riksdagen antar regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:156 och avslår

2009-05-20

Omröstning 2008/09:AU10p2 Grundprinciperna för arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU10 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Grundprinciperna för arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkandena 1-4. Datum: 2009-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti

2009-05-13

Omröstning 2008/09:AU7p10 Stärkt anställningstrygghet

Votering: betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 10 Stärkt anställningstrygghet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 71, 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 1, 2007/08:A283 av Catharina Bråkenhielm s i denna del, 2007/08:A284 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog

2009-03-11

Omröstning 2008/09:AU7p8 ILO konvention 94

Votering: betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 8 ILO konvention 94 Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi269 av Bo Bernhardsson och Margareta Persson båda s yrkande 1, 2008/09:A216 av Hans Linde m.fl. v yrkande 6 och 2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 2. Datum: 2009-03-11 Omröstning i sakfrågan

2009-03-11

Omröstning 2008/09:AU7p15 Avskaffande av tvåpersonersundantaget i LAS

Votering: betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 15 Avskaffande av tvåpersonersundantaget i LAS Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A205 av Fredrik Olovsson s2007/08:A236 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s2007/08:A262 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin båda s2007/08:A270 av Anneli

2009-03-11

Omröstning 2008/09:AU7p1 Grunden för svensk arbetsrätt m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 1 Grunden för svensk arbetsrätt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A208, 2007/08:A216, 2007/08:A217, 2007/08:A224, 2007/08:A253, 2007/08:A291, 2007/08:A307 yrkande 1, 2007/08:A329 yrkandena 1 och 2, 2007/08:A400 yrkande 1, 2008/09:A213, 2008/09:A273, 2008/09:A278,

2009-03-11

Omröstning 2008/09:AU7p23 Rätt till heltid m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 23 Rätt till heltid m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 70, 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 5, 2007/08:A214 av Kristina Zakrisson m.fl. s2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 1, 2007/08:A260 av Gunilla

2009-03-11

Omröstning 2008/09:AU7p25 Inflytande över arbetstiden

Votering: betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 25 Inflytande över arbetstiden Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A261 av Inger Jarl Beck s2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 7, 2008/09:A354 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 6 och 2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. mp yrkande 6. Datum: 2009-03-11 Omröstning

2009-03-11

Omröstning 2008/09:AU2p2 Vissa frågor om arbetsmarknadspolitiken

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 2 Vissa frågor om arbetsmarknadspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s yrkandena 55-57, 2008/09:N388 av Lars Johansson m.fl. s yrkande 3, 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s yrkandena 23, 24

2008-12-18

Omröstning 2008/09:AU2p18 Förtroendevalda och a-kassa

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 18 Förtroendevalda och a-kassa Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A228 av Renée Jeryd och Jörgen Hellman båda s2008/09:A305 av Carina Adolfsson Elgestam s och 2008/09:A341 av Christina Axelsson m.fl. sDatum: 2008-12-18 Omröstning

2008-12-18

Omröstning 2008/09:AU2p16 Studerande och a-kassa

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 16 Studerande och a-kassa Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A205 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson båda s2008/09:A208 av Hans Stenberg och Eva Sonidsson båda s2008/09:A377 av Ulf Holm m.fl. mp yrkande 3 och 2008/09:A383

2008-12-18

Omröstning 2008/09:AU2p15 Utredning om arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 15 Utredning om arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1 och 4. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:AU2p13 Effekter av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 13 Effekter av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 47, 2008/09:A218 av Phia Andersson och Hans Olsson båda s2008/09:A219 av Britta Rådström och Ibrahim

2008-12-18

Omröstning 2008/09:AU1p9 Insatser för jämställdhet

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 9 Insatser för jämställdhet Riksdagen avslår motion 2008/09:A283 av Eva-Lena Jansson sDatum: 2008-12-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 98 0 31

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p3 Integrationspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 3 Integrationspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A7 av Berit Högman m.fl. s och 2008/09:A8 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2008/09:24 till handlingarna. Datum: 2008-12-11 Omröstning

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p5 Flyktingmottagande m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 5 Flyktingmottagande m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 6 och 7, 2007/08:A275 av Thomas Strand s2007/08:A362 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm båda s2008/09:Fi270 av

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p7 Diskriminering m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 7 Diskriminering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 58, 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 12, 2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. s yrkande 14 och 2008/09:A402 av Maria

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p8 Målen för jämställdhetspolitiken

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 8 Målen för jämställdhetspolitiken Riksdagen godkänner dels att målen för politikområdet Jämställdhet upphör, dels att målet för jämställdhetspolitiken ska vara Kvinnor och män ska samma makt att forma samhället och sina egna

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU6p1 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister

Votering: betänkande 2008/09:AU6 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister, förslagspunkt 1 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister med den ändringen att i 3 kap. 6 a

2008-11-19