Dokument & lagar (123 träffar)

Omröstning 2008/09:AU6p2 Diskrimineringskompetens i Arbetsdomstolen

Votering: betänkande 2008/09:AU6 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister, förslagspunkt 2 Diskrimineringskompetens i Arbetsdomstolen Riksdagen avslår motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 8. Datum: 2008-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp

2008-11-19

Omröstning 2008/09:AU5p1 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU5 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.förslagspunkt 1 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att i 68 e ska ordet innehålla bytas ut mot

2008-11-12

Omröstning 2008/09:AU4p1 Uppdragstagares ansvar

Votering: betänkande 2008/09:AU4 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv, förslagspunkt 1 Uppdragstagares ansvar Riksdagen antar 3 kap. 7 c första stycket regeringens förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen 1977:1160Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:5 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2008-11-12