Dokument & lagar (92 träffar)

Omröstning 2013/14:AU6p2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 8, 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2, 2013/14:A256 av Caroline Helmersson Olsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:A288 av

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p19 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 19 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 1, 2013/14:A217 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson S2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 8, 2013/14:A315

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m.

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 16, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 2 och 4-7, 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa båda S2013/14:A369

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU5p4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf213 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S yrkande 1, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 14, 2013/14:A241 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda S2013/14:A320

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p16 Beställaransvar för arbetsmiljön

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 16 Beställaransvar för arbetsmiljön Riksdagen avslår motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 33. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p1 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 6 och 2013/14:A285 av Hillevi Larsson SDatum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:183

Riksdagsskrivelse 2013/14:183 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:183 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:183 (pdf, 47 kB)

Betänkande 2013/14:AU7

Riksdagen sa nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2013. Skälet är att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om grundläggande principer för försäkringen, administrering av försäkringen och aktivitetsstödet, villkor för rätt till ersättning, rätten att begränsa sitt arbetssökande och deltidsbegränsningen. Andra motioner handlar om icke-diskriminerande regelverk, företagares villkor och regler om bisyssla, förtroendevaldas villkor och aktivitetsrapporter för personer med aktivitetsstöd.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 13
Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:AU7 (pdf, 301 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2013/14:AU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsrätt. Utgångspunkten för riksdagen är att slå vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i stor utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ett annat skäl är att det pågår arbete i vissa av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, inhyrning av arbetskraft, utstationering, turordning och rätt till heltid.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 34
Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-27 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:AU6 (pdf, 496 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsrätt

Betänkande 2013/14:AU5

Riksdagen gjorde fem tillkännagivanden till regeringen om arbetsmiljö:

  • Regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
  • Regeringen bör satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
  • Regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras.
  • Regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Riksdagen anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.

Ställningstagandena gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiden 2013.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 18
Justering: 2014-03-13 Debatt: 2014-03-20 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:AU5 (pdf, 343 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsmiljö

Omröstning 2013/14:AU4p9 Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 9 Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck Riksdagen avslår motion 2013/14:A297. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 98 0 0 9 MP 24 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p3 Medlingsinstitutet

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 3 Medlingsinstitutet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A212 yrkande 1, 2013/14:A279 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:A292 yrkande 3. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p2 Jämställda löner

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 2 Jämställda löner Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A279 yrkande 1 och 2013/14:A292 yrkande 2. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 93 0 18 M 98 0 0 9

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p1 En jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 1 En jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A203, 2013/14:A218, 2013/14:A288 yrkande 2, 2013/14:A388 yrkande 3 och 2013/14:A405 yrkande 11. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:166

Riksdagsskrivelse 2013/14:166 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:166 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:166 (pdf, 46 kB)

Omröstning 2013/14:AU3p1 Ungdomars väg till arbete

Votering: betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete, förslagspunkt 1 Ungdomars väg till arbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. S2013/14:A4 av Mattias Karlsson SD och 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. MP samt lägger skrivelse 2013/14:35 till handlingarna. Datum: 2014-02-27

2014-02-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:157

Riksdagsskrivelse 2013/14:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:157 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:157 (pdf, 45 kB)

Betänkande 2013/14:AU4

Regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen konstaterar att sådana strukturer saknas i dag. I stor utsträckning ges insatser till utsatta människor fortfarande utifrån tillfälliga lösningar. Kunskapsnivån och beredskapen att hjälpa är ojämn i landet vilket leder till att många inte får den hjälp de är i behov av och har rätt till. Utskottet menar att det måste vara en prioriterad uppgift att se till att långsiktiga och hållbara strukturer byggs upp i hela landet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2013.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Justering: 2014-02-20 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:AU4 (pdf, 212 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jämställdhet

Betänkande 2013/14:AU3

Riksrevisionen har granskat ungdomars väg in på arbetsmarknaden. Slutsatsen är att statens stöd för ungdomars etablering på arbetsmarknaden kan förbättras. Regeringen har enligt Riksrevisionen gjort mycket för att förbättra stödet, men Arbetsförmedlingens arbete med arbetslösa ungdomar kan bli effektivare. Formerna för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver också utvecklas.

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport. Utskottet förutsätter, liksom regeringen, att Arbetsförmedlingen tar till vara de utvecklingsområden som Riksrevisionen har identifierat. Utskottet förutsätter också att regeringen noga överväger det Riksrevisionen har att säga om regeringens arbete. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-27 Beslut: 2014-02-27

Betänkande 2013/14:AU3 (pdf, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ungdomars väg till arbete