Dokument & lagar (1 502 träffar)

Omröstning 2013/14:UbU22p6 Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 6 Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 3. Datum: 2014-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD, V Parti

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU22p5 Vinster från skolverksamhet

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 5 Vinster från skolverksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 2, 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD yrkande 4 och 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft båda MPDatum:

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU22p4 Vetorätt vid etableringen av en fristående skola

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 4 Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 1. Datum: 2014-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD,

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU22p3 Etablering av fristående skolor

Votering: betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, förslagspunkt 3 Etablering av fristående skolor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S och 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD yrkandena 1-3. Datum: 2014-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-06-18

Omröstning 2013/14:UbU19p3 Ökade lärarbefogenheter

Votering: betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning, förslagspunkt 3 Ökade lärarbefogenheter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub10 yrkande 1. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 91 0 0 16 MP 0 19 0 6

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UbU19p1 Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd

Votering: betänkande 2013/14:UbU19 Tid för undervisning, förslagspunkt 1 Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 2010:800 i de delar det avser 3 kap. 1 och 8 och om att det i skollagen bör införas en ny paragraf 3 kap. 5 a samt närmast

2014-06-04

Omröstning 2013/14:UbU18p2 Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal

Votering: betänkande 2013/14:UbU18 Gymnasial lärlingsanställning, förslagspunkt 2 Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub7 yrkande 3. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0

2014-05-27

Omröstning 2013/14:UbU17p3 Samordning och finansiering av introduktionsperioden

Votering: betänkande 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare, förslagspunkt 3 Samordning och finansiering av introduktionsperioden Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub21 yrkandena 1 och 2. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-05-27

Omröstning 2013/14:UbU17p2 Introduktionsperioden ett krav för legitimation i framtiden

Votering: betänkande 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare, förslagspunkt 2 Introduktionsperioden ett krav för legitimation i framtiden Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub20. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti

2014-05-27

Omröstning 2013/14:UbU14p3 Övergripande forskningsfrågor

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 3 Övergripande forskningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub362, 2013/14:Ub469 yrkande 7 och 2013/14:N441 yrkande 28. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU14p12 Forskning inom vissa områden

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 12 Forskning inom vissa områden Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K320 yrkande 2, 2013/14:So671 yrkande 2, 2013/14:Ub253, 2013/14:Ub322, 2013/14:Ub372, 2013/14:Ub374, 2013/14:Ub535, 2013/14:Ub570 yrkandena 20, 21 och 29, 2013/14:MJ518 yrkande 1 och 2013/14:A405

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU14p10 Jämställdhet och genusforskning

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 10 Jämställdhet och genusforskning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub469 yrkande 8 och 2013/14:Ub570 yrkande 14. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU14p1 Forskningspolitisk inriktning m.m.

Votering: betänkande 2013/14:UbU14 Forskning, förslagspunkt 1 Forskningspolitisk inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub570 yrkandena 1-3 och 19 samt 2013/14:N423 yrkande 30. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97

2014-04-02

Omröstning 2013/14:UbU13p9 Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor

Votering: betänkande 2013/14:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 9 Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub214 av Esabelle Dingizian m.fl. MP2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. S yrkande 7, 2013/14:Ub286 av Ingela Nylund Watz S2013/14:Ub309 av Magnus Sjödahl KD2013/14:Ub442

2014-02-20

Omröstning 2013/14:UbU13p4 Jämställdhet och kunskap om genus

Votering: betänkande 2013/14:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 4 Jämställdhet och kunskap om genus Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub572 yrkande 17. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 97 0 0 10 MP 0 17

2014-02-20

Omröstning 2013/14:UbU13p8 Förlängning av lärarutbildning

Votering: betänkande 2013/14:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 8 Förlängning av lärarutbildning Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub397 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 5. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M

2014-02-20

Omröstning 2013/14:UbU13p1 Övergripande högskolefrågor

Votering: betänkande 2013/14:UbU13 Högskolan, förslagspunkt 1 Övergripande högskolefrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C435 av Jan Lindholm m.fl. MP yrkande 4, 2013/14:Ub258 av Gunilla Nordgren M2013/14:Ub394 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande

2014-02-20

Omröstning 2013/14:UbU12p47 Kränkande behandling

Votering: betänkande 2013/14:UbU12 Skolväsendet, förslagspunkt 47 Kränkande behandling Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub401 av Anne Marie Brodén M2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 4, 2013/14:Ub527 av Arhe Hamednaca S2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 30, 2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan

2014-05-07

Omröstning 2013/14:UbU12p46 Arbetsmiljö

Votering: betänkande 2013/14:UbU12 Skolväsendet, förslagspunkt 46 Arbetsmiljö Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub208 av Hillevi Larsson S yrkande 3 och 2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 21. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 60 SD Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Omröstning 2013/14:UbU12p3 Resurser efter behov

Votering: betänkande 2013/14:UbU12 Skolväsendet, förslagspunkt 3 Resurser efter behov Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub376, 2013/14:Ub502 yrkande 4, 2013/14:Ub565 yrkande 16, 2013/14:Ub567 yrkande 3 och 2013/14:Ub569 yrkande 6. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP,

2014-05-07