Dokument & lagar (147 träffar)

Omröstning 2013/14:NU29p1 Meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030

Votering: betänkande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 20202030, förslagspunkt 1 Meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2014-03-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja

2014-03-19

Omröstning 2013/14:NU28p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter

Votering: betänkande 2013/14:NU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter Riksdagen beslutar att inte lämna ett motiverat yttrande och lägger utlåtandet

2014-01-29

Omröstning 2013/14:NU20p4 Övriga frågor

Votering: betänkande 2013/14:NU20 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering, förslagspunkt 4 Övriga frågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N15 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1-4 och 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 1. Datum: 2014-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-06-11

Omröstning 2013/14:NU20p2 Översyn av avgifter

Votering: betänkande 2013/14:NU20 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering, förslagspunkt 2 Översyn av avgifter Riksdagen avslår motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 2. Datum: 2014-06-11 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående

2014-06-11

Omröstning 2013/14:NU19p2 En permanent lösning

Votering: betänkande 2013/14:NU19 Tröskeleffekter och förnybar energi, förslagspunkt 2 En permanent lösning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N8 av Lise Nordin MP och 2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. V yrkande 2. Datum: 2014-05-08 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående

2014-05-08

Omröstning 2013/14:NU19p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2013/14:NU19 Tröskeleffekter och förnybar energi, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:156 och avslår motionerna 2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:N10 av Anna Hagwall

2014-05-08

Omröstning 2013/14:NU18p2 Kvotpliktssystem och mål för energieffektivisering

Votering: betänkande 2013/14:NU18 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, förslagspunkt 2 Kvotpliktssystem och mål för energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1-5, 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S och 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena

2014-04-29

Omröstning 2013/14:NU18p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2013/14:NU18 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen a antar regeringens förslag till 1. lag om energikartläggning i stora företag, 2. lag om energimätning i byggnader, 3. lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet, 4. lag om ändring i miljöbalken,

2014-04-29

Omröstning 2013/14:NU16p1 Elnätsföretagens intäktsramar

Votering: betänkande 2013/14:NU16 Elnätsföretagens intäktsramar, förslagspunkt 1 Elnätsföretagens intäktsramar Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:85 och avslår motion 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. SDatum: 2014-04-10 Omröstning

2014-04-10

Omröstning 2013/14:NU15p2 Patentskydd

Votering: betänkande 2013/14:NU15 Nationella patent på engelska, förslagspunkt 2 Patentskydd Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 25, 2013/14:N209 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft båda MP yrkande 2, 2013/14:N250 av Jan Ericson M2013/14:N268 av Lotta Finstorp M2013/14:N288 av Andreas

2014-04-10

Omröstning 2013/14:NU14p5 Utvidgat kommunalt veto mot uranbrytning

Votering: betänkande 2013/14:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 5 Utvidgat kommunalt veto mot uranbrytning Riksdagen avslår motion 2013/14:N255 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2014-03-26

Omröstning 2013/14:NU14p4 Uranbrytning

Votering: betänkande 2013/14:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N226 yrkande 14, 2013/14:N255 yrkande 1, 2013/14:N346, 2013/14:N389 och 2013/14:N425 yrkande 29. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja

2014-03-26

Omröstning 2013/14:NU14p3 Avgifter och ersättningar

Votering: betänkande 2013/14:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Avgifter och ersättningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N226 yrkande 9, 2013/14:N301 yrkande 1, 2013/14:N338, 2013/14:N383 yrkande 1, 2013/14:N393, 2013/14:N395 yrkande 10 och 2013/14:N433. Datum: 2014-03-26 Omröstning i motivfrågan Utskottets

2014-03-26

Omröstning 2013/14:NU14p10 Gruvdrift och samhällsutmaningar

Votering: betänkande 2013/14:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 10 Gruvdrift och samhällsutmaningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. V yrkande 10, 2013/14:N234 av Helene Petersson i Stockaryd S2013/14:N295 av Isak From m.fl. S yrkandena 1 och 3, 2013/14:N420 av Tomas Nilsson m.fl.

2014-03-26

Omröstning 2013/14:NU13p5 Exportfrämjande och hållbart företagande

Votering: betänkande 2013/14:NU13 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export, förslagspunkt 5 Exportfrämjande och hållbart företagande Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 7, 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 7 och 2013/14:MJ304 av Bodil Ceballos m.fl.

2014-03-12

Omröstning 2013/14:NU13p1 Regeringens skrivelse

Votering: betänkande 2013/14:NU13 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export, förslagspunkt 1 Regeringens skrivelse Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N5 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft båda MP yrkandena 1-3 och 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkandena 1-3 och lägger skrivelse 2013/14:55

2014-03-12

Omröstning 2013/14:NU13p8 Rättvis handel

Votering: betänkande 2013/14:NU13 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export, förslagspunkt 8 Rättvis handel Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. V yrkande 2, 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S yrkandena 27 och 30, 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 60, 2013/14:N391

2014-03-12

Omröstning 2013/14:NU12p7 Övriga näringsgrenar

Votering: betänkande 2013/14:NU12 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 7 Övriga näringsgrenar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N203 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkandena 1 och 2, 2013/14:N204 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft båda MP2013/14:N256 av Johan Pehrson FP2013/14:N271 av Anna Hagwall och Tony Wiklander

2014-04-10

Omröstning 2013/14:NU12p5 Regelförenkling

Votering: betänkande 2013/14:NU12 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Regelförenkling Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren M yrkande 9, 2013/14:N216 av Sten Bergheden M2013/14:N217 av Sten Bergheden M2013/14:N219 av Sten Bergheden M2013/14:N221 av Andreas Carlson KD2013/14:N227 av Phia Andersson

2014-04-10

Omröstning 2013/14:NU12p1 Övergripande om företagsfrämjande

Votering: betänkande 2013/14:NU12 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Övergripande om företagsfrämjande Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi206 av Gunvor G Ericson och Jonas Eriksson båda MP yrkande 3, 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 18, 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 18, 2013/14:N236

2014-04-10