Dokument & lagar (106 träffar)

Omröstning 2013/14:AU6p20 Rätt till heltid inom den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 20 Rätt till heltid inom den offentliga sektorn Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1 och 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 1. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 8, 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2, 2013/14:A256 av Caroline Helmersson Olsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:A288 av

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p19 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 19 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 1, 2013/14:A217 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson S2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 8, 2013/14:A315

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m.

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 16, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 2 och 4-7, 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa båda S2013/14:A369

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU5p4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf213 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S yrkande 1, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 14, 2013/14:A241 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda S2013/14:A320

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p16 Beställaransvar för arbetsmiljön

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 16 Beställaransvar för arbetsmiljön Riksdagen avslår motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 33. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p1 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 6 och 2013/14:A285 av Hillevi Larsson SDatum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:183

Riksdagsskrivelse 2013/14:183 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:183 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:183 (pdf, 47 kB)

Omröstning 2013/14:AU4p9 Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 9 Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck Riksdagen avslår motion 2013/14:A297. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 98 0 0 9 MP 24 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p3 Medlingsinstitutet

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 3 Medlingsinstitutet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A212 yrkande 1, 2013/14:A279 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:A292 yrkande 3. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p2 Jämställda löner

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 2 Jämställda löner Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A279 yrkande 1 och 2013/14:A292 yrkande 2. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 93 0 18 M 98 0 0 9

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p1 En jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 1 En jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A203, 2013/14:A218, 2013/14:A288 yrkande 2, 2013/14:A388 yrkande 3 och 2013/14:A405 yrkande 11. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:166

Riksdagsskrivelse 2013/14:166 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:166 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:166 (pdf, 46 kB)

Omröstning 2013/14:AU3p1 Ungdomars väg till arbete

Votering: betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete, förslagspunkt 1 Ungdomars väg till arbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. S2013/14:A4 av Mattias Karlsson SD och 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. MP samt lägger skrivelse 2013/14:35 till handlingarna. Datum: 2014-02-27

2014-02-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:157

Riksdagsskrivelse 2013/14:157 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 februari 2014 Per Westerberg Annalena

2014-02-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:157 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:157 (pdf, 45 kB)

Omröstning 2013/14:AU2p6 Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 6 Insatser mot ungdomsarbetslösheten Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A214 av Teres Lindberg S2013/14:A233 av Fredrik Olovsson S2013/14:A286 av Helena Bouveng M2013/14:A289 av Billy Gustafsson S2013/14:A311 av Anna Wallén

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p5 Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 5 Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden M yrkande 5, 2013/14:A246 av Christer Adelsbo S2013/14:A253 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson båda C2013/14:A261

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 7, 2013/14:A252 av Jan Ericson M2013/14:A291 av Ann-Britt

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p3 Arbetsmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 3 Arbetsmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. S yrkande 2, 2013/14:N351 av Lars Eriksson m.fl. S yrkande 2, 2013/14:A373

2013-12-18