Dokument & lagar (35 605 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:217

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:217 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU6 Strategi för den arktiska regionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:217 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:217 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:216

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:216 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9 Äldrefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 14 under punkt 10, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:216 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:216 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:218

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:218 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag

2021-03-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:218 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:218 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:212

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:212 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU9 Möjlighet till betyg från årskurs 4 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:212 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:212 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:211

Riksdagsskrivelse 2020/21:211 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU21 Språkplikt deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare sfi för rätt till försörjningsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:211 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:211 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:210

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:210 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU28 Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:210 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:210 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:207

Riksdagsskrivelse 2020/21:207 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:207 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:207 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:206

Riksdagsskrivelse 2020/21:206 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:206 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:206 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:209

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:209 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU7 Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten får jag anmäla att riksdagen denna dag

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:209 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:209 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:208

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:208 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU18 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:208 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:208 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:215

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:215 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:215 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:215 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:214

Riksdagsskrivelse 2020/21:214 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:214 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:214 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:213

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:213 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:213 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:213 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:196

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:196 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:196 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:196 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:197

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:197 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU32 Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:197 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:197 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:198

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:198 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:198 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:198 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:195

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:195 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:195 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:195 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:205

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:205 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:205 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:205 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:204

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:204 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:204 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:204 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:203

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:203 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:203 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:203 (pdf, 52 kB)