Dokument & lagar (142 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:66

Riksdagens Skrifvelse N:o 66. 9 X:o 66. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 nraj 1897. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ls proposition med förslag till lag om ändrad lydelse af 10 i kongl. förordningen angående lagfart å fång till fast egendom, den 16 juni

1897-01-01

Riksdagsskrivelse 1897:66 (pdf, 232 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:fört

1 Förteckning öfver Riksdagens skrivelser till Konungen samt utfärdade förordnanden under lagtima riksmötet år 1897. N:o 11 11 11 11 llr 11 11 11 11 1. Skrivelse till Konungen, angående verkstäld omröstning öfver högsta domstolens ledamöter. 2. Förordnande för komiterade för tryckfrihetens vård. 3. Skrifvelse

1897-01-01

Riksdagsskrivelse 1897:fört (pdf, 706 kB)