Dokument & lagar (355 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:147

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU15 Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:126

Riksdagsskrivelse 2016/17:126 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:126 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:126 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:125

Riksdagsskrivelse 2016/17:125 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:125 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:125 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:124

Riksdagsskrivelse 2016/17:124 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:123 till

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:124 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:124 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:123

Riksdagsskrivelse 2016/17:123 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:124 till

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:123 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:123 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:119

Riksdagsskrivelse 2016/17:119 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU14 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:119 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:119 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:118

Riksdagsskrivelse 2016/17:118 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:118 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:118 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:117

Riksdagsskrivelse 2016/17:117 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:117 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:117 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:66

Riksdagsskrivelse 2016/17:66 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-30

Riksdagsskrivelse 2016/17:66 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:66 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:59

Riksdagsskrivelse 2016/17:59 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:59 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:59 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:58

Riksdagsskrivelse 2016/17:58 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:58 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:58 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:57

Riksdagsskrivelse 2016/17:57 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU57 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:57 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:57 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:56

Riksdagsskrivelse 2016/17:56 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:56 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:56 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:55

Riksdagsskrivelse 2016/17:55 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:55 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:55 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:54

Riksdagsskrivelse 2016/17:54 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:54 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:54 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:53

Riksdagsskrivelse 2016/17:53 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:53 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:53 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:52

Riksdagsskrivelse 2016/17:52 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:52 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:52 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:51

Riksdagsskrivelse 2016/17:51 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:51 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:51 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:50

Riksdagsskrivelse 2016/17:50 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU11 Höständringsbudget för 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:50 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:50 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:49

Riksdagsskrivelse 2016/17:49 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU1 Statens budget 2017 Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:49 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:49 (pdf, 52 kB)