Dokument & lagar (29 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:338

Riksdagsskrivelse 2016/17:338 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU23 En livsmedelsstrategi för Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 juni 2017 Urban Ahlin Claes

2017-06-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:338 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:338 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:320

Riksdagsskrivelse 2016/17:320 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2017 Esabelle Dingizian Claes

2017-06-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:320 (doc, 24 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:320 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:289

Riksdagsskrivelse 2016/17:289 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-31

Riksdagsskrivelse 2016/17:289 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:289 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:280

Riksdagsskrivelse 2016/17:280 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU21 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:280 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:280 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:266

Riksdagsskrivelse 2016/17:266 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU20 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2017 Urban Ahlin Claes

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:266 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:266 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:222

Riksdagsskrivelse 2016/17:222 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU19 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2017 Urban Ahlin Claes

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:222 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:222 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:198

Riksdagsskrivelse 2016/17:198 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU18 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:198 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:198 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:182

Riksdagsskrivelse 2016/17:182 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU17 Utvidgning av Björnlandets nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:182 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:182 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:181

Riksdagsskrivelse 2016/17:181 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:181 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:181 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:180

Riksdagsskrivelse 2016/17:180 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:180 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:180 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:153

Riksdagsskrivelse 2016/17:153 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU7 Giftfri vardag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:153 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:116

Riksdagsskrivelse 2016/17:116 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:116 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:116 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:94

Riksdagsskrivelse 2016/17:94 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2016 Urban Ahlin Claes

2016-12-08

Riksdagsskrivelse 2016/17:94 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:94 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:46

Riksdagsskrivelse 2016/17:46 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU5 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:46 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:46 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:27

Riksdagsskrivelse 2016/17:27 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU4 Vildsvin och viltskador får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:26 till

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:27 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:27 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:26

Riksdagsskrivelse 2016/17:26 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU4 Vildsvin och viltskador får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:27 till

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:26 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:26 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:9

Riksdagsskrivelse 2016/17:9 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU6 Godkännande av klimatavtalet från Paris får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 oktober 2016 Urban Ahlin Claes

2016-10-12

Riksdagsskrivelse 2016/17:9 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:9 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:8

Riksdagsskrivelse 2016/17:8 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU23 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 september 2016 Urban Ahlin Claes

2016-09-28

Riksdagsskrivelse 2016/17:8 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:8 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:1

Riksdagsskrivelse 2016/17:1 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU3 Alkylatbensin för vinterbruk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 september 2016 Urban Ahlin Claes

2016-09-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:1 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:1 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:203

Riksdagsskrivelse 2014/15:203 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU14 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-27

Riksdagsskrivelse 2014/15:203 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:203 (pdf, 53 kB)
Paginering