Dokument & lagar (70 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:60

Riksdagsskrivelse 2016/17:60 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU7 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:60 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:60 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:45

Riksdagsskrivelse 2016/17:45 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6 Falska polisbilar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:45 (pdf, 52 kB)

Yttrande 2016/17:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU3y Politiken för global utveckling PGU Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 27 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 och följdmotionerna i de delar som

2016-11-11

Yttrande 2016/17:JuU3y (pdf, 155 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:24

Riksdagsskrivelse 2016/17:24 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU3 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:24 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:24 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:23

Riksdagsskrivelse 2016/17:23 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU2 Genomförande av EU:s försvarardirektiv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:23 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:23 (pdf, 53 kB)

Yttrande 2016/17:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor och motioner som kan komma att väckas

2016-10-20

Yttrande 2016/17:JuU1y (pdf, 129 kB)

Yttrande 2016/17:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU2y Gemensam ram för att motverka hybridhot Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 14 juni 2016 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande Gemensam ram för att motverka hybridhot JOIN201618 slutligJustitieutskottet har beslutat

2016-10-13

Yttrande 2016/17:JuU2y (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:13

Riksdagsskrivelse 2016/17:13 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU4 Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 oktober 2016 Urban Ahlin Claes

2016-10-12

Riksdagsskrivelse 2016/17:13 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:13 (pdf, 53 kB)

Yttrande 2005/06:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2005/06:JuU1y Personskydd Till socialutskottet Inledning Proposition 2005/06:54 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd har hänvisats till socialutskottet. Den 1 december 2005 beslutade socialutskottet att bereda justitieutskottet tillfälle

2006-01-01

Yttrande 2005/06:JuU1y (pdf, 111 kB)

Yttrande 1972:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande nr 1 år 1972 JuU 1972:1 y Nrly Justitieutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjukturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:JuU1 (pdf, 30 kB)