Dokument & lagar (99 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:60

Riksdagsskrivelse 2016/17:60 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU7 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:60 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:60 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:45

Riksdagsskrivelse 2016/17:45 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU6 Falska polisbilar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:45 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:45 (pdf, 52 kB)

Yttrande 2016/17:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU3y Politiken för global utveckling PGU Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 27 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 och följdmotionerna i de delar som

2016-11-11

Yttrande 2016/17:JuU3y (pdf, 155 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:24

Riksdagsskrivelse 2016/17:24 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU3 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:24 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:24 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:23

Riksdagsskrivelse 2016/17:23 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU2 Genomförande av EU:s försvarardirektiv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2016 Tobias Billström Annalena

2016-10-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:23 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:23 (pdf, 53 kB)

Yttrande 2016/17:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor och motioner som kan komma att väckas

2016-10-20

Yttrande 2016/17:JuU1y (pdf, 129 kB)

Yttrande 2016/17:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU2y Gemensam ram för att motverka hybridhot Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 14 juni 2016 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande Gemensam ram för att motverka hybridhot JOIN201618 slutligJustitieutskottet har beslutat

2016-10-13

Yttrande 2016/17:JuU2y (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:13

Riksdagsskrivelse 2016/17:13 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU4 Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 oktober 2016 Urban Ahlin Claes

2016-10-12

Riksdagsskrivelse 2016/17:13 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:13 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:260

Riksdagsskrivelse 2014/15:260 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU25 Den nya polisorganisationen några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:260 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:260 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:259

Riksdagsskrivelse 2014/15:259 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2015 Urban Ahlin Claes

2015-06-17

Riksdagsskrivelse 2014/15:259 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:259 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:258

Riksdagsskrivelse 2014/15:258 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU21 Genomförande av brottsofferdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:258 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:258 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Riksdagsskrivelse 2014/15:257 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU20 Åklagardatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2015 Esabelle Dingizian Claes

2015-06-16

Riksdagsskrivelse 2014/15:257 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:257 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:204

Riksdagsskrivelse 2014/15:204 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU26 Några ändringar i vapenlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-27

Riksdagsskrivelse 2014/15:204 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:204 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:196

Riksdagsskrivelse 2014/15:196 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU24 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-20

Riksdagsskrivelse 2014/15:196 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:196 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:187

Riksdagsskrivelse 2014/15:187 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU23 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar VIS får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 maj 2015 Urban Ahlin Claes

2015-05-06

Riksdagsskrivelse 2014/15:187 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:187 (pdf, 55 kB)

Yttrande 2014/15:JuU5y

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU5y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott och EU-nämnden möjlighet att yttra sig över skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och den följdmotion som har väcks med anledning

2015-04-16

Yttrande 2014/15:JuU5y (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:153

Riksdagsskrivelse 2014/15:153 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:153 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:153 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:152

Riksdagsskrivelse 2014/15:152 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU16 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:152 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:152 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:151

Riksdagsskrivelse 2014/15:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU13 2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:151 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:150

Riksdagsskrivelse 2014/15:150 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU12 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:150 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:150 (pdf, 53 kB)