Dokument & lagar (166 träffar)

Omröstning 2007/08:KrU8p2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO

Votering: betänkande 2007/08:KrU8 Trossamfund, förslagspunkt 2 Granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr212 yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 101 0 0 29 m 81 0 0 16 c

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p13 Idrottsplatser

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 13 Idrottsplatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr330 av Thomas Bodström s och 2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl. v yrkande 2. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU7p8 HBT-frågor m.m.

Votering: betänkande 2007/08:KrU7 Idrottsfrågor, förslagspunkt 8 HBT-frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson båda fp yrkande 21, 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp yrkandena 24-26, 2007/08:Kr312 av Hillevi Larsson m.fl. s2007/08:Kr332 av Torbjörn Björlund m.fl.

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p2 Museiansvar för HBT-kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 2 Museiansvar för HBT-kulturen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr313 och 2007/08:Kr350 yrkande 1. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 1 0 30 m 81 0 0 16 c

2008-04-09

Omröstning 2007/08:KrU6p7 Kvinnomuseum

Votering: betänkande 2007/08:KrU6 Museer, förslagspunkt 7 Kvinnomuseum Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr264 och 2007/08:Kr304 yrkande 8. Datum: 2008-04-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 81 0 0 16 c 23 0 0 6 fp

2008-04-09

Kulturutskottets protokoll 2007/08:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID Kl. 08.3012.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Upphovsrätt på Internet i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga

2008-04-03

Kulturutskottets protokoll 2007/08:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM Torsdagen den 27 mars 2008 TID Kl. 09.3009.50 15 Kl. 10.0010.30 6 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr204 yrk. 12, 510, Kr221, Kr246

2008-03-27

Kulturutskottets protokoll 2007/08:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM Tisdagen den 25 mars 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om museer jfr prot. 2007/08:9.3Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU6 justeras. Anmäls

2008-03-25

Omröstning 2007/08:KrU12p2 Nationell biblioteksplan

Votering: betänkande 2007/08:KrU12 Biblioteks- och språkfrågor, förslagspunkt 2 Nationell biblioteksplan Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp yrkande 7. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU12p4 Arbetsplatsbibliotek och bokombud

Votering: betänkande 2007/08:KrU12 Biblioteks- och språkfrågor, förslagspunkt 4 Arbetsplatsbibliotek och bokombud Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr308 av Matilda Ernkrans m.fl. sDatum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU5p1 Kultur för alla

Votering: betänkande 2007/08:KrU5 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 1 Kultur för alla Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm båda s2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog båda s och 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. s yrkande 2. Datum: 2008-03-18 Omröstning

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU5p3 Jämställdhetsperspektiv inom kulturen

Votering: betänkande 2007/08:KrU5 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 3 Jämställdhetsperspektiv inom kulturen Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp yrkande 6. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU4p5 Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar

Votering: betänkande 2007/08:KrU4 Vissa folkrörelsefrågor, förslagspunkt 5 Jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 40. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KrU4p1 Sexualpolitiska organisationer

Votering: betänkande 2007/08:KrU4 Vissa folkrörelsefrågor, förslagspunkt 1 Sexualpolitiska organisationer Riksdagen avslår motion 2007/08:Kr346. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 93 0 37 m 78 0 0 19 c 19 0 0 10 fp

2008-03-18

Kulturutskottets protokoll 2007/08:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM Tisdagen den 11 mars 2008 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av motioner om idrottsfrågor jfr prot. 2007/08:10.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU7 justeras. Anmäls

2008-03-11

Kulturutskottets protokoll 2007/08:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM Tisdagen den 4 mars 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om kulturarvsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr203, Kr205, Kr209, Kr215, Kr219, Kr220, Kr229 yrk. 14, Kr272,

2008-03-04

Kulturutskottets protokoll 2007/08:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM Tisdagen den 19 februari 2008 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om övergripande kulturfrågor jfr prot. 2007/08:9.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU5

2008-02-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum 2008-02-14 Tid 10.45 12.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Håkan Jevrell och generallöjtnant

2008-02-14

Kulturutskottets protokoll 2007/08:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM Tisdagen den 12 februari 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om vissa folkrörelsefrågor jfr prot. 2007/08:9.1Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU4

2008-02-12

Kulturutskottets protokoll 2007/08:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM Torsdagen den 31 januari 2008 TID Kl. 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om vissa folkrörelsefrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr228, Kr231, Kr237, Kr248, Kr299, Kr346, A402

2008-01-31